Aktualności

21.12.1523 stycznia 2016 roku kończy się ważność decyzji na zbieranie, odzysk (...) wydanych przed 23 stycznia

Dnia 23 stycznia 2016 roku kończy się termin ważności decyzji na zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów wydanych na podstawie starej ustawy o odpadach.» czytaj więcej

08.12.15Zbliża się okres sprawozdawczy w zakresie ochrony środowiska

Kończy się rok 2015, a wraz z nim w pierwszym kwartale 2016 roku, każdy przedsiębiorca ma do wypełnienia szereg obowiązków w zakresie ochrony środowiska. W zależności od profilu działalności, należ wykonać sprawozdania za poprzedni rok kalendarzowy.» czytaj więcej

24.02.15Opłaty za korzystanie ze środowiska za 2014 rok

W terminie do 31 marca 2015 roku przedsiębiorca ma obowiązek rozliczyć się z urzędem marszałkowskim za korzystanie ze środowiska w roku poprzednim – sporządzając i  przedkładając marszałkowi województwa (na terenie którego korzystał ze środowiska) sprawozdanie z zakresu korzystania ze środowiska, czyli „wykazu zawierającego zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat” za poprzedni rok.
» czytaj więcej

1999 ÷ 2017 © PALECZNY