Aktualności

08.02.16Zbiorcze zestawienia o ilości zebranych lub wytworzonych odpadach w 2015 roku

W terminie do  15 marca 2016 roku przedsiębiorstwo powinno złożyć sprawozdanie -  zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości zebranych, unieszkodliwionych, wytworzonych odpadach za poprzedni rok kalendarzowy. » czytaj więcej

26.01.16Opłaty za korzystanie ze środowiska za 2015 rok

Zgodnie z art. 285, 287 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2001 r., nr 62. poz. 627, z późn. zm.) podmioty korzystające ze środowiska naliczają opłaty według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce.» czytaj więcej

11.01.16Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) – Raporty w Krajowej Bazie za 2015 rok

Zgodnie z art. 7 Ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji z dnia 17 lipca 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. nr 130, poz. 1070, z późn. zm.), każdy podmiot korzystający ze środowiska, który wprowadza substancje gazowe i pyłowe do powietrza - jest zobowiązany do przedłożenia drogą elektroniczną w Krajowej Bazie KOBiZE rocznego raportu o wielkości emisji wprowadzonej w roku poprzednim, w tym przypadku w 2015 roku do powietrza - w terminie do 28 lutego 2016 roku. » czytaj więcej

1999 ÷ 2018 © PALECZNY