21 grudnia 2015

23 stycznia 2016 roku kończy się ważność decyzji na zbieranie, odzysk (…) wydanych przed 23 stycznia

Decyzje na zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów
23 stycznia 2016 roku kończy się ważność decyzji na zbieranie, odzysk (...) wydanych przed 23 stycznia

Dnia 23 stycznia 2016 roku kończy się termin ważności decyzji na zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów wydanych na podstawie starej ustawy o odpadach.

Na podstawie art. 1 pkt. 11) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U 2014, poz. 122) został  przedłużony o rok tj. do 23 stycznia 2016 roku, okres utrzymania w mocy decyzji wydanych na podstawie przepisów „starej” ustawy o odpadach (z 27 kwietnia 2001 r.).

Firmy, które nie dostosowały się do nowo obowiązujących przepisów, powinny jak najszybciej podjąć działania związane z aktualizacją przedmiotowych decyzji.

gwiazdka- 1 gwiazdka- 2 gwiazdka- 3 gwiazdka- 4 gwiazdka- 5

Średnia ocena: 4.3/5.0
Na podstawie: 8 opinii

Profesjonalną firmą w zakresie uzyskiwania decyzji w zakresie ochronie środowiska oraz prowadzenia doradztwa jest PALECZNY, dane kontaktowe:

tel. 0-22 497-97-97,
fax 0-22 497-77-77.
tel. kom.: 0-609-140-140.
e-mail: ochrona-srodowiska@paleczny.pl
Skontaktuj się z nami