Aktualności Obowiązki przetwarzającego zużyty sprzęt – ustawa o ZSEiE

A A A
Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – obowiązki przetwarzającego (Dz.U. 2015 poz. 1688).

W niniejszym artykule, będącym kontynuacją analizy obowiązków ciążących na uczestnikach systemu gospodarowania odpadami Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego, określonego w Ustawie z 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (ZSEiE) (Dz. U. 2015 poz. 1688),  przybliżymy obowiązki ciążące na przetwarzającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Obowiązki zbierającego zużyty sprzęt znajdziesz TUTAJ.

ZASADY KTÓRYMI NALEŻY SIĘ KIEROWAĆ ABY POSTĘPOWAĆ ZGODNIE
Z WYMAGANIAMI USTAWY


 • Demontaż zużytego sprzętu,  jego przygotowanie do ponownego użycia można prowadzić wyłącznie w zakładzie przetwarzania. Aby stać się zakładem przetwarzania, należy uzyskać decyzję na przetwarzanie Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego. Skupy złomu mogą stać się zakładami przetwarzania dopiero po uzyskaniu ww. decyzji. Przetwarzanie ZSEiE poza zakładem przetwarzania jest zabronione.
 • Prowadzący zakład przetwarzania, który podpisał umowę z wprowadzającym sprzęt elektryczny i elektroniczny (Wprowadzający na rynek sprzęt elektryczny
 • i elektroniczny jest zobowiązany do zawarcia umowy z zakładem przetwarzania.) jest zobowiązany do co najmniej nieodpłatnego przyjęcia ZSEiE z gospodarstw domowych pozyskanego od zbierającego ZSEiE.
 • Miejsca magazynowania zużytego sprzętu przed przetwarzaniem muszą być wyposażone w:
  • nieprzepuszczalne podłoże z urządzeniami do likwidacji wycieków i w stosownym wypadku odolejaczami i odstojnikami (w przypadku ZSEiE zawierającego substancje niebezpieczne),
  • zadaszenie,
  • zapewniać brak dostępu osób trzecich.
 • Zakład przetwarzania, zgodnie z art. 51 powinien być wyposażony w:
  1. legalizowane urządzenie ważące do ustalenia masy przyjętego zużytego sprzętu oraz masy odpadów powstałych ze zużytego sprzętu, umożliwiające wykonanie zbiorczego, elektronicznego wydruku wszystkich dokonywanych ważeń odrębnie dla zużytego sprzętu i odrębnie dla odpadów powstałych ze zużytego sprzętu;
  2. magazyn na odpady powstałe ze zużytego sprzętu przygotowane do ponownego użycia;
  3. pojemniki do magazynowania baterii i akumulatorów, kondensatorów zawierających PCB oraz innych odpadów niebezpiecznych, w tym odpadów promieniotwórczych;
  4. nieprzepuszczalne podłoża na odpowiednim obszarze wraz z urządzeniami do likwidacji wycieków oraz w stosownym przypadku, odstojnikami i odolejaczami;
  5. urządzenia do oczyszczania wody, które odpowiadają regulacjom z zakresu ochrony zdrowia i środowiska, w szczególności przepisom prawa wodnego;
  6. instalacje umożliwiające przetworzenie zużytego sprzętu powstałego z poszczególnych grup sprzętu przetwarzanego w danym zakładzie przetwarzania;
  7. instalacje umożliwiające wyeliminowanie substancji zubożających warstwę ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych o współczynniku globalnego ocieplenia (GWP) powyżej 15, w tym gazów znajdujących się w piankach i obiegach chłodniczych przez właściwe ich odzyskanie i odpowiednie ich oczyszczenie lub zniszczenie, zgodnie z Ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 881) – w przypadku przetwarzania urządzeń chłodniczych.

Fot. Nicolas Nova nicolasnova [CC BY 2.0 ], Flickr.com