Aktualności Obowiązki serwisów blacharsko-lakierniczych w zakresie gospodarki odpadami

A A A
W Polsce coraz większy nacisk kładziony jest na przestrzeganie przepisów związanych z ochroną środowiska, które mają szczególne znaczenie w warsztatach mechanicznych oraz serwisach blacharsko-lakierniczych. Wynika to z faktu, iż tego typu działalność, generuje powstawanie dużej ilości odpadów niebezpiecznych oraz emisji zanieczyszczeń do powietrza.
W artykule skupimy się na gospodarce odpadami i obowiązkami jakie wynikają z Ustawy Prawo ochrony środowiska z 27 dnia kwietnia 2001 r. (Dz.U. 2016 poz. 672) oraz Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.  (Dz. U. z 2013 r., poz. 21, z późn. zm.)

Od czego należy zacząć?

W pierwszej kolejności należy sprawdzić czy na terenie serwisu znajduje się instalacja, jeśli tak, to jakie odpady są w niej wytwarzane oraz w jakich ilościach. Jest to niezbędne, gdyż zgodnie z art. 180 i art. 180a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (POŚ) uzyskanie pozwolenia nawytwarzanie odpadów jest wymagane, gdy w związku z eksploatacją instalacji wytwarzanych jest powyżej 1 tony (Mg) odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tys. ton odpadów innych niż niebezpiecznie rocznie. Takie pozwolenie na wytwarzanie odpadów wydawane jest na 10 lat.

Instalacja wg Prawa ochrony środowiska jest to stacjonarne urządzenie techniczne, lub zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie (…). W serwisie blacharsko-lakierniczym będzie to np. kabina lakiernicza, wysysarka oleju, podnośnik hydrauliczny itp.

W jaki sposób określić rodzaje powstających odpadów w serwisach blacharsko-lakierniczych ?
Sposób kwalifikowania odpadów, ze wskazaniem odpadów niebezpiecznych określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2014 r., poz. 1923). Znajduje się tam podział na grupy, podgrupy i rodzaje odpadów w zależności od źródła ich powstawania.