Aktualności Obowiązki zbierającego zużyty sprzęt – ustawa o ZSEiE

A A A

Miejsce magazynowania zużytego sprzętu...
Miejsce magazynowania zużytego sprzętu powinno mieć zapewnione zadaszenie. Zużyty sprzęt zawierający substancje ciekłe powinien być magazynowany na nieprzepuszczalnym, utwardzonym podłożu wyposażonym w urządzenia do likwidacji wycieków oraz w stosownym przypadku odstojniki i odolejacze. Miejsca zbierania odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego powinny być zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Nie musimy kupować elektroniki aby móc oddać ZSEiE
Wiele osób pyta, co robić z zepsutą pralką, lodówką etc. – sprzętem, który zazwyczaj wymieniamy w trakcie kupowania nowego i czy ponosimy koszty odbioru tego sprzętu.

Dystrybutor – w tym wypadku sklep, w którym kupujemy sprzęt gospodarstwa domowego ma obowiązek nieodpłatnego przyjęcia starej pralki, lodówki, piekarnika itp. o ile ten sprzęt, który kupiliśmy pełni tą samą funkcję co sprzęt zużyty. Nową zmianą wprowadzoną przez ustawodawcę jest zapis, że sklep o powierzchni powyżej 400 m2 nie może nam odmówić przyjęcia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nawet wtedy, gdy nie kupujemy nowego sprzętu. Musimy jednak spełniać warunek dotyczący gabarytów zepsutego sprzętu gospodarstwa domowego – żaden z jego zewnętrznych wymiarów nie może przekraczać 25 cm. Powyższa zasada dotyczy także sklepów internetowych.

Dystrybutor ma prawo odmówić przejęcia zużytych sprzętów jeżeli będą tak zanieczyszczone, że mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia.
 

Kary
Co w sytuacji, gdy nie stosujemy się do przepisów? Kary  przewidziane w ustawie  są uzależnione od wagi przekroczenia i stanowią wartość od 5.000 PLN do1 000 000 PLN.

Firma PALECZNY opracowuje, między innymi, wnioski dla przedsiębiorców w zakresie zbierania zużytego sprzętu oraz wspiera przedsiębiorców realizując w ich imieniu obowiązki sprawozdawcze wynikające z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz innych.