Aktualności Obowiązki zbierającego zużyty sprzęt – ustawa o ZSEiE

A A A
Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – obowiązki zbierającego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1688).

11 września 2015 r. sejm uchwalił nową Ustawę o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (ZSEiE) (Dz. U. z 2015 r., poz. 1688). Zmieniona ustawa określa szereg obowiązków ciążących na uczestnikach systemu, co wg ustawodawcy powinno przyczynić się do poprawy funkcjonowania gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.

Na podstawie powtarzających się pytań przedsiębiorców kierowanych do firmy PALECZNY, postaramy się przeprowadzić czytelników przez zawiłość przepisów, wymagań, kar i zamknąć w pigułce najważniejsze obowiązki każdego z uczestników systemu. W niniejszym artykule przybliżamy obowiązki ciążące na zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Kim jest zbierający? Zgodnie z ustawą o ZSEiE, przez zbierającego rozumie się podmiot wykonujący działalność gospodarczą w zakresie zbierania zużytego sprzętu, który posiada decyzję w zakresie gospodarki odpadami zezwalającą na zbieranie zużytego sprzętu.