Aktualności Zbliża się okres sprawozdawczy w zakresie ochrony środowiska za rok 2016

A A A
Kończy się rok 2016, a wraz z nim w pierwszym kwartale 2017 roku, każdy przedsiębiorca ma do wypełnienia szereg obowiązków w zakresie ochrony środowiska. W zależności od profilu działalności, należ wykonać sprawozdania za poprzedni rok kalendarzowy, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. 2016 poz. 672 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 roku, poz. 21 z późn. zm.).

Profesjonalną firmą w zakresie wykonywania sprawozdawczości w ochronie środowiska oraz prowadzenia doradztwa jest PALECZNY, dane kontaktowe:
tel.: 0-22 497-97-97,
fax: 0-22 497-77-77,
telefon komórkowy: 0-609-140-140,
e-mail: ochrona-srodowiska@paleczny.pl