Aktualności Zbliża się okres sprawozdawczy w zakresie ochrony środowiska za rok 2017

A A A
Kończy się rok 2017, a wraz z nim w pierwszym kwartale 2018 roku, każdy przedsiębiorca ma do wypełnienia szereg obowiązków w zakresie ochrony środowiska. W zależności od profilu działalności, należ wykonać sprawozdania za poprzedni rok kalendarzowy, zgodnie z Ustawą Prawo Ochrony Środowiska  (Dz. U. 2017, poz. 519 z późn. zm.) oraz Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (Dz. U. 2016, poz. 1987 z późn. zm.).

Profesjonalną firmą w zakresie wykonywania sprawozdawczości w ochronie środowiska oraz prowadzenia doradztwa jest PALECZNY, dane kontaktowe:
tel.: 0-22 497-97-97,
fax: 0-22 497-77-77,
telefon komórkowy: 0-609-140-140,
e-mail: ochrona-srodowiska@paleczny.pl