Aktualności Zbliża się okres sprawozdawczy w zakresie ochrony środowiska za rok 2018

A A A

Kończy się rok 2018, a wraz z nim w pierwszym kwartale 2019 roku, każdy przedsiębiorca ma do wypełnienia szereg obowiązków w zakresie ochrony środowiska. W zależności od profilu działalności, należ wykonać sprawozdania za poprzedni rok kalendarzowy, zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2018, poz. 799 z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. 2018, poz. 992 z późn. zm.).Profesjonalną firmą w zakresie wykonywania sprawozdawczości w ochronie środowiska oraz prowadzenia doradztwa jest PALECZNY, dane kontaktowe:
tel.: 0-22 497-97-97,
fax: 0-22 497-77-77,
telefon komórkowy: 0-609-140-140,
e-mail: ochrona-srodowiska@paleczny.pl