Aktualności - strona 7

Raporty KOBiZE za 2015 rok
11 stycznia 2016
Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) – Raporty w Krajowej Bazie za 2015 rok
Decyzje na zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów
21 grudnia 2015
23 stycznia 2016 roku kończy się ważność decyzji na zbieranie, odzysk (…) wydanych przed 23 stycznia
Raporty w zakresie ochrony środowiska
08 grudnia 2015
Zbliża się okres sprawozdawczy w zakresie ochrony środowiska
Opłaty za korzystanie ze środowiska
24 lutego 2015
Opłaty za korzystanie ze środowiska za 2014 rok
Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach
06 lutego 2015
Zbiorcze zestawienia o ilości zebranych lub wytworzonych odpadach w 2014 roku
Terminy decyzji odpadowych
23 stycznia 2015
Wydłużono termin do 23 stycznia 2016 roku na aktualizację starych decyzji
Raporty KOBIZE 2014 rok
13 stycznia 2015
Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) – Raporty w Krajowej Bazie za 2014 rok
Ważność decyzji na zbieranie i przetwarzanie odpadów
15 grudnia 2014
Od 23 stycznia 2015 roku stare decyzje na zbieranie, odzysk i przetwarzanie odpadów tracą ważność!
Zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów
03 stycznia 2014
Zbiorcze zestawienia o ilości zebranych lub wytworzonych odpadach za rok 2013
Opłaty za korzystanie ze środowiska
02 stycznia 2014
Opłaty za korzystanie ze środowiska za rok 2013