25.02.19Opłaty za korzystanie ze środowiska za 2018 rok

Zgodnie z art. 285, 287 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. 2018, poz. 799 z późn. zm.) podmioty korzystające ze środowiska naliczają opłaty według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce.» czytaj więcej

11.02.19Zbiorcze zestawienia o ilości zebranych lub wytworzonych odpadach w 2018 roku

W terminie do 15 marca 2019 roku przedsiębiorstwo powinno złożyć sprawozdanie -  zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości zebranych, unieszkodliwionych, wytworzonych odpadach za poprzedni rok kalendarzowy. » czytaj więcej

28.01.19Sprawozdania dotyczące substancji zubożających warstwę ozonową (SZWO) lub fluorowanych gazów cieplarnianych (FGC) za rok 2018

Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. 2018 poz. 2221), do dnia 28 lutego za rok poprzedni, poprzez system Baza Danych Sprawozdań (BDS) należy złożyć sprawozdanie dotyczące SZWO i FGC w postaci elektronicznej » czytaj więcej

14.01.19Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) – Raporty w Krajowej Bazie za 2018 rok

Zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. 2018, poz. 1271 z późn. zm.), każdy podmiot korzystający ze środowiska, który wprowadza substancje gazowe i pyłowe do powietrza - jest zobowiązany do przedłożenia drogą elektroniczną w Krajowej Bazie KOBiZE rocznego raportu o wielkości emisji wprowadzonej w roku poprzednim - w terminie do 28 lutego 2019 roku.
» czytaj więcej

07.01.19Opłaty za usługi wodne na podstawie nowego Prawa Wodnego

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566 z późn. zm.) wprowadziła szereg zmian, które zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2018 roku. Reforma gospodarki wodnej została spowodowana wdrożeniem do polskiego porządku prawnego postanowień Ramowej Dyrektywy Wodnej.
» czytaj więcej

03.01.19Zbliża się okres sprawozdawczy w zakresie ochrony środowiska za rok 2018

Kończy się rok 2018, a wraz z nim w pierwszym kwartale 2019 roku, każdy przedsiębiorca ma do wypełnienia szereg obowiązków w zakresie ochrony środowiska.» czytaj więcej

12.09.18Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO)

Zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 701) z dniem 24 stycznia 2018 roku wszedł w życie obowiązek wpisu do elektronicznej bazy danych o odpadach (BDO).» czytaj więcej

26.02.18Opłaty za korzystanie ze środowiska za 2017 rok

Zgodnie z art. 285, 287 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. 2017 poz. 519 z późn. zm.) podmioty korzystające ze środowiska naliczają opłaty według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce.» czytaj więcej

13.02.18Zbiorcze zestawienia o ilości zebranych lub wytworzonych odpadach w 2017 roku

W terminie do  15 marca 2018 roku przedsiębiorstwo powinno złożyć sprawozdanie -  zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości zebranych, unieszkodliwionych, wytworzonych odpadach za poprzedni rok kalendarzowy.
» czytaj więcej

29.01.18Sprawozdania dotyczące substancji zubożających warstwę ozonową (SZWO) lub fluorowanych gazów cieplarnianych (FGC) za rok 2017

Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. 2017 poz. 1951), do dnia 28 lutego za rok poprzedni, poprzez system Baza Danych Sprawozdań (BDS) należy złożyć sprawozdanie dotyczące SZWO i FGC w postaci elektronicznej.
» czytaj więcej