11.01.16Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) – Raporty w Krajowej Bazie za 2015 rok

Zgodnie z art. 7 Ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji z dnia 17 lipca 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. nr 130, poz. 1070, z późn. zm.), każdy podmiot korzystający ze środowiska, który wprowadza substancje gazowe i pyłowe do powietrza - jest zobowiązany do przedłożenia drogą elektroniczną w Krajowej Bazie KOBiZE rocznego raportu o wielkości emisji wprowadzonej w roku poprzednim, w tym przypadku w 2015 roku do powietrza - w terminie do 28 lutego 2016 roku. » czytaj więcej

21.12.1523 stycznia 2016 roku kończy się ważność decyzji na zbieranie, odzysk (...) wydanych przed 23 stycznia

Dnia 23 stycznia 2016 roku kończy się termin ważności decyzji na zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów wydanych na podstawie starej ustawy o odpadach.» czytaj więcej

08.12.15Zbliża się okres sprawozdawczy w zakresie ochrony środowiska

Kończy się rok 2015, a wraz z nim w pierwszym kwartale 2016 roku, każdy przedsiębiorca ma do wypełnienia szereg obowiązków w zakresie ochrony środowiska. W zależności od profilu działalności, należ wykonać sprawozdania za poprzedni rok kalendarzowy.» czytaj więcej

24.02.15Opłaty za korzystanie ze środowiska za 2014 rok

W terminie do 31 marca 2015 roku przedsiębiorca ma obowiązek rozliczyć się z urzędem marszałkowskim za korzystanie ze środowiska w roku poprzednim – sporządzając i  przedkładając marszałkowi województwa (na terenie którego korzystał ze środowiska) sprawozdanie z zakresu korzystania ze środowiska, czyli „wykazu zawierającego zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat” za poprzedni rok.
» czytaj więcej

06.02.15Zbiorcze zestawienia o ilości zebranych lub wytworzonych odpadach w 2014 roku

W terminie do  15 marca 2014 roku przedsiębiorstwo powinno złożyć sprawozdanie -  zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości zebranych, unieszkodliwionych, wytworzonych odpadach za poprzedni rok kalendarzowy.
» czytaj więcej

23.01.15Wydłużono termin do 23 stycznia 2016 roku na aktualizację starych decyzji

Z ostatniej chwili... Wydłużono termin do 23 stycznia 2016 roku na aktualizację starych decyzji na zbieranie, odzysk i przetwarzanie odpadów» czytaj więcej

13.01.15Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) – Raporty w Krajowej Bazie za 2014 rok

Zgodnie z art. 7 Ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji z dnia 17 lipca 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. nr 130, poz. 1070, z późn. zm.), podmiot korzystający ze środowiska jest zobowiązany do przedłożenia drogą elektroniczną w Krajowej Bazie KOBiZE rocznego raportu o wielkości emisji wprowadzonej w 2014 roku do powietrza w terminie do 28 lutego 2015 roku. » czytaj więcej

15.12.14Od 23 stycznia 2015 roku stare decyzje na zbieranie, odzysk i przetwarzanie odpadów tracą ważność!

Przewidziano dwuletni okres przejściowy, w czasie którego firmy prowadzące działalność związaną z gospodarką odpadami, zostały zobligowane do uzyskania nowych decyzji. Dwuletni okres tj. od 23 stycznia 2013 r. – do 23 stycznia 2015 r., zdaniem Ministerstwa Środowiska jest wystarczający na dostosowanie się do wymagań i nie przewiduje się jego wydłużenia. » czytaj więcej

03.01.14Zbiorcze zestawienia o ilości zebranych lub wytworzonych odpadach za rok 2013

Zbliża się termin składania zestawienia o ilości zebranych lub wytworzonych odpadów za rok 2013. Sprawozdanie należy złożyć do 15 marca 2014.» czytaj więcej

02.01.14Opłaty za korzystanie ze środowiska za rok 2013

Z dniem 1 stycznia 2013 r. w wyniku wprowadzenia zmian do Ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2001 r., poz. 627) nastąpiła zmiana sposobu naliczania opłat za korzystanie ze środowiska z półrocznego na roczny. » czytaj więcej