26 kwietnia 2016

Obowiązki zbierającego zużyty sprzęt – ustawa o ZSEiE

Obowiązki zbierającego zużyty sprzęt
Obowiązki zbierającego zużyty sprzęt – ustawa o ZSEiE

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – obowiązki zbierającego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1688).

11 września 2015 r. sejm uchwalił nową Ustawę o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (ZSEiE) (Dz. U. z 2015 r., poz. 1688). Zmieniona ustawa określa szereg obowiązków ciążących na uczestnikach systemu, co wg ustawodawcy powinno przyczynić się do poprawy funkcjonowania gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.

Na podstawie powtarzających się pytań przedsiębiorców kierowanych do firmy PALECZNY, postaramy się przeprowadzić czytelników przez zawiłość przepisów, wymagań, kar i zamknąć w pigułce najważniejsze obowiązki każdego z uczestników systemu. W niniejszym artykule przybliżamy obowiązki ciążące na zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Kim jest zbierający? Zgodnie z ustawą o ZSEiE, przez zbierającego rozumie się podmiot wykonujący działalność gospodarczą w zakresie zbierania zużytego sprzętu, który posiada decyzję w zakresie gospodarki odpadami zezwalającą na zbieranie zużytego sprzętu.

 

 

 

Najważniejsze wymagania, którymi powinien kierować się przedsiębiorca zbierający ZSEiE

 

Przez zakład przetwarzania rozumie się podmiot, który posiada decyzję w zakresie gospodarki odpadami zezwalającą na przetwarzanie zużytego sprzętu.
 • Nie mieszać odpadów zużytego sprzętu z innymi odpadami,
 • Odbierać wyłącznie kompletny ZSEiE,

                 Niekompletny zużyty sprzęt może być zbierany wyłącznie przez podmioty, które są:

 1. powierzchniami handlowymi o powierzchni sprzedaży co najmniej 400 m2 poświęconej na sprzedaż sprzętu dla  gospodarstw domowych,
 2. zakładami przetwarzania,
 3. odbierającymi odpady komunalne lub prowadzącym punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
Niekompletny zużyty sprzęt, to taki, który nie zawiera istotnych z uwagi na przeznaczenie części składowych, podzespołów i materiałów eksploatacyjnych, stanowiących część sprzętu, z którego powstał zużyty sprzęt, w dniu wprowadzenia do obrotu tego sprzętu.
Powyższy zapis można  interpretować następująco: przedsiębiorca prowadzący skup złomu może przyjmować wyłącznie kompletne sprzęty, zatem nie może przyjmować niekompletnego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ani jego części, nawet jeżeli dotychczas miał te rodzaje odpadów uwzględnione w decyzji. Jeżeli na skupie złomu w chwili wejścia nowej ustawy znajdowały się już wcześniej przyjęte elementy ze zużytych urządzeń bądź urządzenia niekompletne, wówczas przedsiębiorca powinien w ciągu 3 lat od chwili przyjęcia na skup odpady inne niż niebezpieczne przekazać do zakładu przetwarzania oraz w ciągu roku odpady niebezpieczne. Niekompletne urządzenia i części stanowiące odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego może przyjmować jedynie zakład przetwarzania.
 • Umieszczać w miejscu widocznym, informację o nieprzyjmowaniu niekompletnego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego  oraz ich części (np. w punkcie zbierania/na stronie internetowej),
 • Odbierać nieodpłatnie ZSEiE pochodzący z gospodarstw domowych,
 • Składać do burmistrza, wójta, prezydenta miasta informację, że zbierający prowadzi punkt, w którym można oddać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • Prowadzić ewidencję zebranego zużytego sprzętu,
 • Składać sprawozdania do urzędu Marszałkowskiego z ilości zebranych odpadów,
 • Składać sprawozdania do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

 

Miejsce magazynowania zużytego sprzętu…
Miejsce magazynowania zużytego sprzętu powinno mieć zapewnione zadaszenie. Zużyty sprzęt zawierający substancje ciekłe powinien być magazynowany na nieprzepuszczalnym, utwardzonym podłożu wyposażonym w urządzenia do likwidacji wycieków oraz w stosownym przypadku odstojniki i odolejacze. Miejsca zbierania odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego powinny być zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

 

Nie musimy kupować elektroniki aby móc oddać ZSEiE

Wiele osób pyta, co robić z zepsutą pralką, lodówką etc. – sprzętem, który zazwyczaj wymieniamy w trakcie kupowania nowego i czy ponosimy koszty odbioru tego sprzętu.

Dystrybutor – w tym wypadku sklep, w którym kupujemy sprzęt gospodarstwa domowego ma obowiązek nieodpłatnego przyjęcia starej pralki, lodówki, piekarnika itp. o ile ten sprzęt, który kupiliśmy pełni tą samą funkcję co sprzęt zużyty. Nową zmianą wprowadzoną przez ustawodawcę jest zapis, że sklep o powierzchni powyżej 400 m2 nie może nam odmówić przyjęcia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nawet wtedy, gdy nie kupujemy nowego sprzętu. Musimy jednak spełniać warunek dotyczący gabarytów zepsutego sprzętu gospodarstwa domowego – żaden z jego zewnętrznych wymiarów nie może przekraczać 25 cm. Powyższa zasada dotyczy także sklepów internetowych.

Dystrybutor ma prawo odmówić przejęcia zużytych sprzętów jeżeli będą tak zanieczyszczone, że mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia.

 

Kary

Co w sytuacji, gdy nie stosujemy się do przepisów? Kary  przewidziane w ustawie  są uzależnione od wagi przekroczenia i stanowią wartość od 5.000 PLN do1 000 000 PLN.

Firma PALECZNY opracowuje, między innymi, wnioski dla przedsiębiorców w zakresie zbierania zużytego sprzętu oraz wspiera przedsiębiorców realizując w ich imieniu obowiązki sprawozdawcze wynikające z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz innych.

gwiazdka- 1 gwiazdka- 2 gwiazdka- 3 gwiazdka- 4 gwiazdka- 5

Średnia ocena: 4.4/5.0
Na podstawie: 15 opinii

Skontaktuj się z nami