Ochrona środowiska

Ewidencja odpadów

A A A

Ewidencja odpadów powinna być prowadzona przez każdego posiadacza odpadów zgodnie z art. 66 Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 701). Każdy posiadacz odpadów obowiązany jest do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z przyjętym katalogiem odpadów i listą odpadów niebezpiecznych.


Ewidencję odpadów prowadzi się z zastosowaniem:


Posiadacz odpadów prowadzący ewidencję odpadów jest obowiązany sporządzić zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów.Firma PALECZNY zaprasza nowych klientów do współpracy stałej oraz doraźnej w zakresie wykonywania ewidencji odpadów. Zadzwońcie Państwo na - zieloną infolinię, pod numerem której pracownicy naszej firmy poinformują o możliwościach bieżącego wsparcia i ewentualnej współpracy w przyszłości.

Czekamy na Państwa telefony!!!


ZIELONA LINIA (w godzinach od 8.00 do 16.00):

- numer telefonu: +48 609 140 140

- email: ochrona-srodowiska@paleczny.pl


Wypełnij formularz zapytania
Wpisz nazwę klienta
Nazwa Klienta:
*
Wpisz adres e-mail
E-mail:
*
Wpisz adres zamawiającego
Adres zamawiającego:
*
Wpisz telefon kontaktowy
Telefon kontaktowy:
*
Wpisz informację o zamówieniu
Szczegóły zamówienia:
*
*Pola wymagane