Ochrona środowiska

Gospodarka odpadami - niezbędne formalności

A A A
Wytwarzać odpady ma prawo każdy zakład produkcyjny lub usługowy. Rzecz jednak w tym, iż istniejące prawo nakłada na ich producentów określone obowiązki formalno-prawne.

Przede wszystkim Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 701) w art. 17 ust. 1 pkt 2 wymaga uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów. Dotyczy to tych przedsiębiorców, którzy podczas procesu produkcji czy wykonywania określonych usług wytwarzają odpady, kwalifikowane jako niebezpieczne w ilości większej, niźli 1 Mg w skali roku lub inne, w ilości przekraczającej 5 000 Mg/rok.

Pozwolenie wydaje się każdorazowo w drodze decyzji administracyjnej w odpowiednim dla miejsca wytwarzania odpadów urzędzie. By je uzyskać - przedsiębiorca zobowiązany jest do złożenia stosownego wniosku. Urząd wydaje pozwolenia także w przypadku, gdy zmienia się właściciel firmy (nabycie tytułu prawnego) – bez względu na to, czy jednego właściciela zastąpić ma kilku, czy też odwrotnie. Konieczne jest ono również, gdy właściciel przystępuje do budowy nowej, wytwarzającej odpady, instalacji.

Wniosek, dotyczący pozwolenia na wytwarzanie odpadów, musi spełnić określone wymagania, by nie został przedsiębiorcy zwrócony w celu dokonania poprawek.

Po pierwsze: powinien być zgodny z wymogami art. 184 ust. 2 Ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 799).

Po drugie: musi zawierać adres zamieszkania wnioskodawcy i adres zakładu, gdzie prowadzona jest (lub będzie) eksploatacja instalacji.

Po trzecie: wnioskodawca powinien udostępnić urzędowi kopię tytułu prawnego do konkretnej instalacji.

Po czwarte: konieczna jest dokładna informacja na temat rodzaju instalacji, stosowanych technologii wraz z techniczną charakterystyką źródeł powstawania odpadów czy miejsc ich emisji oraz oceną stanu technicznego, w jakim instalacja się znajduje.

Po piąte: konieczne jest również przygotowanie blokowego schematu technologicznego, uwzględniającego wykorzystywane rodzaje surowców czy paliw, mogących mieć znaczenie z punktu widzenia przepisów o ochronie środowiska, a także wykorzystywanych lub produkowanych rodzajów energii.

Do tego niezbędna jest informacja o ilości produkowanych odpadów (w trybie normalnym i awaryjnym) oraz dotycząca proponowanych procedur monitoringu w zakresie ochrony środowiska. Dodać do tego trzeba określenie terminów oddania do eksploatacji instalacji, przewidywany czas jej działania i sposoby na ograniczenie ilości odpadów.

Do wniosku dołączony być musi program gospodarki odpadami i odpadami niebezpiecznymi oraz wskazanie miejsca i sposobu ich dalszego przechowywania lub utylizacji. Programy gospodarki odpadami wymagają dodatkowej decyzji urzędu. Wniosek wymaga wielu danych technicznych i zastosowania odpowiedniej terminologii, stąd urzędy proszą dodatkowo i streszczenie w języku zrozumiałym ogólnie.

Ponieważ wielu producentów odpadów nie jest przygotowanych do sporządzania tego typu dokumentacji, dobrze, gdy korzystają oni z usług firm wyspecjalizowanych, podobnie jak podczas samej utylizacji odpadów.

Czekamy na Państwa telefony!!!


ZIELONA LINIA (w godzinach od 8.00 do 16.00):

- numer telefonu: +48 609 140 140

- email: ochrona-srodowiska@paleczny.pl


Wypełnij formularz zapytania
Wpisz nazwę klienta
Nazwa Klienta:
*
Wpisz adres e-mail
E-mail:
*
Wpisz adres zamawiającego
Adres zamawiającego:
*
Wpisz telefon kontaktowy
Telefon kontaktowy:
*
Wpisz informację o zamówieniu
Szczegóły zamówienia:
*
*Pola wymagane