Ochrona środowiska

Karta informacyjna przedsięwzięcia

A A A

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia (KIP) dołączana jest do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli dane przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zakwalifikowanego zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 71).


Opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia zawiera podstawowe informacje dotyczące planowanej inwestycji, na podstawie, której wydawana jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, bądź organ administracyjny (opiniujący) nakłada obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustala zakres raportu oddziaływania na środowisko.


Informacje co powinna zawierać karta informacyjna przedsięwzięcia określa art. 3 ust. 1 pkt 5 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 353).PALECZNY zaprasza nowych klientów do współpracy stałej oraz doraźnej w zakresie wykonania karty informacyjnej przedsięwzięcia. Zadzwońcie Państwo na - zieloną infolinię, pod numerem której pracownicy naszej firmy poinformują o możliwościach bieżącego wsparcia i ewentualnej współpracy w przyszłości.

Czekamy na Państwa telefony!!!


ZIELONA LINIA (w godzinach od 8.00 do 16.00):

- numer telefonu: +48 609 140 140

- email: ochrona-srodowiska@paleczny.pl


Wypełnij formularz zapytania
Wpisz nazwę klienta
Nazwa Klienta:
*
Wpisz adres e-mail
E-mail:
*
Wpisz adres zamawiającego
Adres zamawiającego:
*
Wpisz telefon kontaktowy
Telefon kontaktowy:
*
Wpisz informację o zamówieniu
Szczegóły zamówienia:
*
*Pola wymagane