Ochrona środowiska

Opłaty za korzystanie ze środowiska

A A A

Opłaty za korzystanie ze środowiska (opłaty środowiskowe) wnoszone są za:

  • wprowadzanie gazów i pyłów do atmosferycznego (np. wyliczanie opłat, gdy posiadasz samochód firmowy, piec grzewczy na podstawie zużytego paliwa lub instalację);
  • pobór wód z własnych ujęć;
  • wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi (np. wody opadowe i roztopowe z powierzchni parkingu);
  • składowanie odpadów, w tym również za czasowe gromadzenie (magazynowanie), jeżeli nie posiadasz zezwolenia na wytwarzanie odpadów.

Każdy przedsiębiorca oraz podmiot gospodarczy jest obowiązany do wyliczenia oraz uiszczenia opłat za korzystanie ze środowiska (jeśli kwota przekracza 800 zł) na konto właściwego Urzędu Marszałkowskiego w terminie do 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy, zgodnie z art. 284 ust. 1 i art. 286 ust. 1 Ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. 2013, poz. 1232 z późn. zm.).


Zgodnie z art. 292 i 293 ww. Ustawy Prawo ochrony środowiska, w przypadku braku wymaganego pozwolenia podmiot korzystający ze środowiska płaci opłatę podwyższoną o 500%.PALECZNY zaprasza nowych klientów do współpracy stałej oraz doraźnej w zakresie wyliczania opłat za korzystanie ze środowiska. Zadzwońcie Państwo na - zieloną infolinię, pod numerem której pracownicy naszej firmy poinformują o możliwościach bieżącego wsparcia i ewentualnej współpracy w przyszłości.Czekamy na Państwa telefony!!!


ZIELONA LINIA (w godzinach od 7.00 do 21.00):

- numer telefonu: +48 609 140 140

- email: ochrona-srodowiska@paleczny.pl


Wypełnij formularz zapytania
Wpisz nazwę klienta
Nazwa Klienta:
*
Wpisz adres e-mail
E-mail:
*
Wpisz adres zamawiającego
Adres zamawiającego:
*
Wpisz telefon kontaktowy
Telefon kontaktowy:
*
Wpisz informację o zamówieniu
Szczegóły zamówienia:
*
*Pola wymagane