Ochrona środowiska

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

A A A

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów


Wytwórca odpadów: każdy przedsiębiorca, zakład produkcyjny, drobna firma i zakłady (tj. warsztat samochodowy, stacja obsługi samochodów, zakład rzemieślniczy, stacja paliw, itp.), zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 701) oraz zgodnie z Ustawą Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 799) jest obowiązany do - uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów, które powstają w związku z eksploatacją instalacji, jeżeli wytwarza powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tysięcy Mg odpadów innych niż niebezpieczne rocznie.


Pozwolenie na wytwarzanie odpadów wydawane jest na czas oznaczony nie dłuższy niż 10 lat, zgodnie z ww. Ustawą Prawo Ochrony Środowiska.


PALECZNY zaprasza nowych klientów do współpracy stałej oraz doraźnej w zakresie uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów. Zadzwońcie Państwo na - zieloną infolinię, pod numerem której pracownicy naszej firmy poinformują o możliwościach bieżącego wsparcia i ewentualnej współpracy w przyszłości.

Czekamy na Państwa telefony!!!


ZIELONA LINIA (w godzinach od 8.00 do 16.00):

- numer telefonu: +48 609 140 140

- email: ochrona-srodowiska@paleczny.pl


Wypełnij formularz zapytania
Wpisz nazwę klienta
Nazwa Klienta:
*
Wpisz adres e-mail
E-mail:
*
Wpisz adres zamawiającego
Adres zamawiającego:
*
Wpisz telefon kontaktowy
Telefon kontaktowy:
*
Wpisz informację o zamówieniu
Szczegóły zamówienia:
*
*Pola wymagane