Ochrona środowiska

Wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów

A A A

Wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów (Zezwolenie na przetwarzanie odpadów)


Prowadzący działalność w zakresie przetwarzania odpadów, zgodnie z art. 41 Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 701) jest obowiązany do uzyskania zezwolenia. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów niebezpiecznych oraz odpadów innych niż niebezpieczne, wydaje się w drodze decyzji na wniosek prowadzącego działalność.


Zezwolenie na przetwarzanie odpadów wydawane jest w drodze decyzji, przez właściwy organ na czas oznaczony nie dłuższy niż 10 lat, zgodnie art. 44 ww. Ustawy o odpadach.


Zgodnie z art. 194 ww. Ustawy o odpadach, jeżeli posiadacz odpadów prowadzi działalność w zakresie przetwarzania, zbierania i transportu odpadów, bez wymaganego zezwolenia lub z naruszeniem jego warunków, podlega karze pieniężnej.


PALECZNY zaprasza nowych klientów do współpracy stałej oraz doraźnej w zakresie uzyskania zezwolenia  na zbieranie i transport odpadów niebezpiecznych oraz odpadów innych niż niebezpieczne. Zadzwońcie Państwo na - zieloną infolinię, pod numerem której pracownicy naszej firmy poinformują o możliwościach bieżącego wsparcia i ewentualnej współpracy w przyszłości.

Czekamy na Państwa telefony!!!


ZIELONA LINIA (w godzinach od 8.00 do 16.00):

- numer telefonu: +48 609 140 140

- email: ochrona-srodowiska@paleczny.pl


Wypełnij formularz zapytania
Wpisz nazwę klienta
Nazwa Klienta:
*
Wpisz adres e-mail
E-mail:
*
Wpisz adres zamawiającego
Adres zamawiającego:
*
Wpisz telefon kontaktowy
Telefon kontaktowy:
*
Wpisz informację o zamówieniu
Szczegóły zamówienia:
*
*Pola wymagane