Ochrona środowiska

Zbiorcze zestawienie odpadów

A A A

Zbiorcze zestawienie odpadów (Zbiorcze zestawienie wytworzonych/zebranych odpadów) zobowiązany jest sporządzić każdy posiadacz odpadów prowadzący ewidencję odpadów zgodnie z art. 66 Ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 701). Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów należy złożyć w terminie do 15 marca za poprzedzający rok kalendarzowy (np. za 2018 r. do 15 marca 2019 r.) do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce wytwarzania, bądź zbierania odpadów.


Jeżeli posiadacz odpadów, wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 76, nie przekazuje zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, zgodnie z ww. Ustawą o odpadach, podlega karze grzywny.


PALECZNY zaprasza nowych klientów do współpracy stałej oraz doraźnej w zakresie wykonywania i przekazania zbiorczego  zestawienie odpadów. Zadzwońcie Państwo na - zieloną infolinię, pod numerem której pracownicy naszej firmy poinformują o możliwościach bieżącego wsparcia i ewentualnej współpracy w przyszłości.Czekamy na Państwa telefony!!!


ZIELONA LINIA (w godzinach od 8.00 do 16.00):

- numer telefonu: +48 609 140 140

- email: ochrona-srodowiska@paleczny.pl


Wypełnij formularz zapytania
Wpisz nazwę klienta
Nazwa Klienta:
*
Wpisz adres e-mail
E-mail:
*
Wpisz adres zamawiającego
Adres zamawiającego:
*
Wpisz telefon kontaktowy
Telefon kontaktowy:
*
Wpisz informację o zamówieniu
Szczegóły zamówienia:
*
*Pola wymagane