15 grudnia 2014

Od 23 stycznia 2015 roku stare decyzje na zbieranie, odzysk i przetwarzanie odpadów tracą ważność!

Ważność decyzji na zbieranie i przetwarzanie odpadów
Od 23 stycznia 2015 roku stare decyzje na zbieranie, odzysk i przetwarzanie odpadów tracą ważność!

Zgodnie z art. 232 Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 21, z późn. zm.) decyzje uzyskane przed dniem 23 stycznia 2013 roku na zbieranie, odzysk oraz unieszkodliwianie odpadów wydane na podstawie starej Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2001 r., nr 185, poz. 1243, z późn. zm.) tracą ważność.

Dnia 23 stycznia 2013 roku, weszła w życie nowa Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 21, z późn. zm.), która obliguje firmy prowadzące działalność związaną z gospodarką odpadami do uzyskania nowych, wymaganych decyzji.  Przewidziano dwuletni okres przejściowy, w czasie którego firmy prowadzące działalność związaną z gospodarką odpadami, zostały zobligowane do uzyskania nowych decyzji. Dwuletni okres tj. od 23 stycznia 2013 r. – do 23 stycznia 2015 r., zdaniem Ministerstwa Środowiska jest wystarczający na dostosowanie się do wymagań i nie przewiduje się jego wydłużenia.

Przedsiębiorcy, którzy nie dostosują się do przepisów wynikających z ww. Ustawy o odpadach i nie uzyskają w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 23 stycznia 2015 roku nowych:
– decyzji na zbieranie odpadów;
– decyzji na przetwarzanie odpadów oraz unieszkodliwianie odpadów;
będą działać bez wymaganego zezwolenia, a zatem będą prowadzić działalność niezgodnie z prawem. Za prowadzenie działalności bez zezwolenia na zbieranie, przetwarzanie lub unieszkodliwianie odpadów przewidziane są bardzo wysokie kary pieniężne.

Pozostało bardzo mało czasu na uzyskanie decyzji, zatem uprzejmie prosimy przedstawicieli firm, z którymi obecnie współpracujemy o sprawdzenie terminu ważności posiadanych zezwoleń w zakresie gospodarki odpadami oraz ich aktualizację.

Firmy zainteresowane nawiązaniem współpracy w ww. zakresie prosimy o kontakt z Działem Ochrony Środowiska firmy PALECZNY.

gwiazdka- 1 gwiazdka- 2 gwiazdka- 3 gwiazdka- 4 gwiazdka- 5

Średnia ocena: 4.6/5.0
Na podstawie: 7 opinii

Dane kontaktowe:
tel. 0-22 497-97-97,
fax 0-22 497-77-77.
tel. kom.: 0-609-140-140.
e-mail: ochrona-srodowiska@paleczny.pl
Skontaktuj się z nami