Oferta

Odpady

A A A

ODPADY - odbierzemy, przetransportujemy i przekażemy do unieszkodliwiania. 

Wasze odpady naszym problemem!PALECZNY specjalizuje się w odbiorze i transporcie odpadów przemysłowych i warsztatowych na terenie całego kraju.

Odpady, zuzyte akumulatory
Odbiór, segregacja i transport odpadów

Posiadamy wieloletnie doświadczenie i zaufanie przedsiębiorców w  zbieraniu, segregacji i wywozie odpadów niebezpiecznych i odpadów innych niż niebezpieczne. Obecnie obsługujemy w zakresie odbioru i transportu odpadów ponad 500 podmiotów gospodarczych na terenie całej Polski. 


Odbiory odpadów wykonujemy na podstawie posiadanego zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania oraz transportu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne - wydanego przez Prezydenta m. st. Warszawy na podstawie Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. ( Dz. U. z 2013 r., poz. 21).


W zakresie unieszkodliwiania odpadów współpracujemy z firmami posiadającymi stosowne decyzje i uprawnienia w zakresie odzysku, recyklingu i utylizacji odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.

Firma ekologiczna posiada specjalistyczne, atestowane pojemniki i kontenery służące do gromadzenia odpadów, własny transport przystosowany do przewozu odpadów niebezpiecznych, własną bazę transportową oraz profesjonalny, przeszkolony w kwestii postępowania z odpadami niebezpiecznymi zespół pracowników.


PALECZNY zaprasza nowych klientów do współpracy stałej oraz doraźnej w zakresie odbioru i transportu odpadów niebezpiecznych i odpadów innych niż niebezpieczne. Zadzwońcie Państwo na - zieloną linię, pod numerem której pracownicy naszej firmy poinformują o możliwościach bieżącego wsparcia i ewentualnej współpracy w przyszłości.

Czekamy na Państwa telefony!!!


ZIELONA LINIA (w godzinach od 7.00 do 21.00):

- numer telefonu: +48 608 33 66 11

- email: odpady@paleczny.pl


Wypełnij formularz zamówienia
Ogólne dane o zamawiającym
Wpisz nazwę klienta
Nazwa Klienta:
*
Wpisz adres e-mail
E-mail:
*
Wpisz adres zamawiającego
Adres zamawiającego:
*
Wpisz telefon kontaktowy
Telefon kontaktowy:
*
Wpisz informację o zamówieniu
Informacja o zamówieniu:
*
Miejsce wykonania usługi
Wpisz ulicę
Ulica:
Wpisz numer
Numer:
Wpisz miejscowość
Miejscowość:
Dane do faktury
Wpisz nazwę firmy
Nazwa firmy:
Wpisz adres
Adres:
Wpisz nip
Nip:
*Pola wymagane