Ewidencja odpadów

Raporty KOBiZE za 2015 rok

Ewidencja odpadów powinna być prowadzona przez każdego posiadacza odpadów zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach w systemie BDO (Baza Danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami). Każdy posiadacz odpadów obowiązany jest do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów.

Ewidencję odpadów prowadzi się z zastosowaniem:

  • karty ewidencji odpadu, prowadzonej dla każdego odpadu oddzielnie;
  • karty przekazania odpadu, sporządzanej dla każdego miejsca wytwarzania odpadów oraz dla każdego miejsca gospodarowania.

Posiadacz odpadów prowadzący ewidencję odpadów jest obowiązany sporządzić zbiorcze zestawienie o rodzajach i ilości odpadów.

Ewidencję odpadów prowadzi się z zastosowaniem:

Posiadacz odpadów prowadzący ewidencję odpadów jest obowiązany sporządzić zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów.

Firma PALECZNY zaprasza nowych klientów do współpracy stałej oraz doraźnej w zakresie wykonywania ewidencji odpadów. Zadzwońcie Państwo na – zieloną infolinię, pod numerem której pracownicy naszej firmy poinformują o możliwościach bieżącego wsparcia i ewentualnej współpracy w przyszłości.

Jesteś zainteresowany?