Opłaty za korzystanie ze środowiska

opłaty środowiskowe

Bardzo zależało nam na tym, aby prezentowana oferta usługowa miała charakter kompleksowy. Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że opłaty środowiskowe to dla wielu przedsiębiorców bardzo ważna kwestia. Precyzyjne wyliczenie kwoty, jaką trzeba uiścić w urzędzie marszałkowskim, nie należy jednak do zadań łatwych, ponieważ pod uwagę trzeba wziąć wiele zmiennych. Dlatego też i w tym zakresie właściciele firm mogą liczyć na naszą merytoryczną i szeroko zakrojoną pomoc. Opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska to zagadnienie, które nie kryje przed nami żadnych tajemnic. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami oferty oraz do kontaktu z doświadczonymi doradcami, którzy z przyjemnością odpowiedzą na wszystkie pytania.

Opłaty za korzystanie ze środowiska wnoszone są na rachunek urzędu marszałkowskiego za:

  • wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza (np. w przypadku posiadania samochodów firmowych, pieca grzewczego na podstawie zużytego paliwa lub innej instalacji);

  • składowanie odpadów, w tym również za czasowe gromadzenie (magazynowanie), jeżeli nie wydane zostało zezwolenie na wytwarzanie odpadów.

Każdy przedsiębiorca oraz podmiot gospodarczy jest obowiązany do wyliczenia oraz uiszczenia opłaty środowiskowe (jeśli kwota przekracza 800 zł) na konto właściwego Urzędu Marszałkowskiego w terminie do 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy, zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Opłaty za środowisko – w czym pomożemy?

Dlaczego dla wielu przedsiębiorców tak ważne są właśnie opłaty środowiskowe? Urząd marszałkowski – w przypadku niedopełnienia obowiązku uiszczenia stosownej wpłaty lub ewentualnego spóźnienia – ma prawo nałożyć na właściciela firmy karę finansową – wynoszącą nawet 500% wartości należnej kwoty za korzystanie ze środowiska. Sytuacja taka jest szczególnie niebezpieczna dla średnich oraz dużych działalności gospodarczych, które biorąc pod uwagę skalę produkcji, muszą liczyć się z naprawdę odczuwalnymi konsekwencjami.

Aby tego uniknąć, nasi doświadczeni specjaliści zadbają o kompleksowy wymiar obsługi – w tym przede wszystkim o przygotowanie i opracowanie niezbędnych dokumentów dla urzędu marszałkowskiego, a także o to, żeby opłaty za środowisko trafiły na wskazane konto na czas. Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie, co pozwala nam zapewnić Państwu najwyższy standard świadczonych usług. Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że nowoczesny przemysł musi iść w parze z rozwiązaniami ułatwiającymi ochronę środowiska naturalnego. Zapraszamy do kontaktu!

Opłata za korzystanie ze środowiska – co ma na celu?

Wbrew powszechnie spotykanej opinii opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska nie jest jedynie kolejnym podatkiem, który ma dodatkowo obciążać przedsiębiorców. Rozwiązanie to w sposób pośredni wymusza na właścicielach firm wdrożenie technologii pozwalających na zmniejszenie emisji różnego rodzaju gazów i pyłów do atmosfery. Dzięki temu nawet najbardziej złożone procesy produkcyjne mogą zostać unowocześnione, co sprawi, że ich wpływ na stan środowiska naturalnego nie będzie aż tak odczuwalny. Opłaty środowiskowe – choć często traktowane są jako przykra konieczność – mogą stać się również ogromną szansą. Zachęcamy do kontaktu i do zapoznania się ze szczegółami naszej wyjątkowej oferty usługowej! PALECZNY zaprasza nowych klientów do współpracy stałej oraz doraźnej w zakresie wyliczania kwoty należności. Zadzwońcie Państwo na – zieloną infolinię, pod której numerem pracownicy naszej firmy poinformują o możliwościach bieżącego wsparcia i ewentualnej współpracy w przyszłości.

Jak obniżyć opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska?

Polska gospodarka już od długiego czasu jest na etapie intensywnego wzrostu. Jednak w globalnym indeksie innowacyjności zajmuje dopiero 38 pozycję, zgodnie z danymi z 2022 roku. Oznacza to, że nadal przedsiębiorcy niedostatecznie inwestują swoje środki finansowe w rozwój technologiczny, który przecież w ujęciu długofalowym może przynieść im zwrot poniesionych kosztów oraz wysokie zyski. Opłaty środowiskowe, jakie pobiera urząd marszałkowski, są skutecznym narzędziem do wprowadzenia zmian w tym zakresie.

Jeśli są Państwo zainteresowani wdrożeniem innowacji technologicznych, warto się zdecydować na usługi doradztwa środowiskowego, jakie świadczy firma PALECZNY. W trakcie wieloletniej działalności zajmowaliśmy się sporządzaniem ocen oddziaływania na środowisko na zlecenie przedsiębiorstw z różnych sektorów gospodarczych. Posiadamy wszystkie wymagane uprawnienia i kwalifikacje w tym zakresie, z którymi można się zapoznać na naszej stronie. Doradzamy przy wyborze odpowiednich sposobów i narzędzi, które nie tylko poprawią kondycję planety, ale też unowocześnią firmę i pozwolą obniżyć opłaty dla urzędu marszałkowskiego.

opłata za korzystanie ze środowiska

Obniżenie opłaty środowiskowej – działania proekologiczne

Aby zmniejszyć wysokość opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, warto zainteresować się wprowadzeniem ekologicznych rozwiązań w przedsiębiorstwie, dostosowanych do profilu działalności. W przypadku zakładu zajmującego się wytwórstwem towarów nowoczesne zmiany można wdrożyć w sposobie ich produkcji. Specjaliści zalecają przede wszystkim wymianę używanych materiałów na odpowiedniki, które pochodzą z recyklingu lub nadają się do ponownego użytku i są łatwe w segregacji odpadów.

Inwestycja w odnawialne źródła energii

Duże oszczędności w opłatach dla urzędu marszałkowskiego zapewni inwestycja w OZE. Dotyczy to przede wszystkim wielkopowierzchniowych zakładów produkcyjnych oraz firm zatrudniających setki czy nawet tysiące pracowników, lecz nie tylko. Czerpanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, takich jak, np. panele fotowoltaiczne, umożliwi Państwu korzystanie z zasobów środowiska w sposób bardziej zrównoważony i ekologiczny, a jednocześnie przyczyni się do obniżenia kosztów eksploatacyjnych. 

Aby zminimalizować opłaty środowiskowe inwestycja w OZE to dopiero początek. Warto też poprawić efektywność energetyczną przedsiębiorstwa. Istnieją różne metody, które pozwolą Państwu zmodernizować firmę w tym zakresie. Przede wszystkim należy inwestować w możliwie najmniej inwazyjne dla środowiska oświetlenie, unowocześnić sprzęt elektryczny np. jednostki napędowe, a także wdrożyć rozwiązania pozwalające wykorzystywać ciepło powstające w trakcie generowania energii. 

Ograniczenie emisji szkodliwych substancji

Ulga za opłaty naliczane przez urząd marszałkowski przysługuje też firmom, które wprowadzą efektywne sposoby ograniczenia emisji substancji szkodliwych dla środowiska. Dotyczy to m.in. gazów, energii i wszystkich zanieczyszczeń, które wskutek działalności Państwa przedsiębiorstwa przedostają się do wód gruntowych, gleby oraz powietrza. Wdrożenie nowoczesnych metod redukcji jest korzystne nie tylko dla działalności gospodarczej, ale też wszystkich osób żyjących w danym regionie oraz dla tamtejszej fauny i flory. Z pomocą przyjdzie firma PALECZNY, która przeprowadza dokładne pomiary emisyjne w dowolnym mieście w Polsce.

Oszczędne korzystanie z zasobów naturalnych

Prowadzenie nowoczesnego przedsiębiorstwa wymaga obniżenia negatywnego wpływu na przyrodę również w zakresie gospodarczego korzystania z jej zasobów. Opłata środowiskowa, jaką wnoszą Państwo każdego roku, będzie niższa w przypadku racjonalnego użytkowania wody w trakcie produkcji, a także do celów konsumpcyjnych. Pomocne będą rozwiązania technologiczne, m.in. w postaci różnego rodzaju ograniczników i regulatorów wody, zmniejszających jej strumień na liniach technologicznych. 

Recykling wewnętrzny i racjonalna gospodarka odpadami

Należy też rozważyć wdrożenie systemu wewnętrznego recyklingu surowców i odpadów używanych na liniach technologicznych. Wiele zakładów decyduje się na ponowne wykorzystanie w procesie produkcyjnym resztek materiałów, które pozostały z poprzedniej serii. Przekłada się to bezpośrednio na zmniejszenie ilości wytwarzanych śmieci, a tym samym na obniżenie kosztu za ich wywóz oraz kwoty należnej opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.  

Nasza firma zajmuje się recyklingiem akumulatorów, które odpowiednio zagospodarowane mogą zostać wykorzystane ponownie. Zapewniamy ich odbiór z każdego miejsca w Polsce. Mogą nam Państwo przekazać dowolne ogniwa, jakie używane są do zasilania rozmaitych urządzeń w przedsiębiorstwie, np. wózków widłowych, linii technologicznych, serwerowni. Doradzamy też, w jaki sposób prowadzić ewidencję odpadów niebezpiecznych dla środowiska, oraz jak je unieszkodliwiać poprzez inwestycję w odpowiednią infrastrukturę. 

Na co przeznaczane są pobierane opłaty środowiskowe?

Jak wspomnieliśmy wcześniej, opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska nie jest narzędziem służącym do karania przedsiębiorców. Środki pozyskane z tego tytułu przez urząd marszałkowski, są przeznaczane na konkretne cele, mające zrównoważyć negatywny wpływ szeroko rozumianego przemysłu na kondycję naszej planety. Warto pamiętać, że należności pobierane są nie tylko od wielkich zakładów produkcyjnych, ale od każdej firmy, która wykorzystuje zasoby naturalne, emituje zanieczyszczenia czy generuje odpady. 

Największe wpływy z opłat za środowisko generują urzędy marszałkowskie w silnie uprzemysłowionych województwach kraju, np. w mazowieckim oraz śląskim. Zgromadzone środki są sprawiedliwie dzielone i przekazywane m.in. na fundusz narodowy, który przeznacza je na inwestycje w różnych regionach kraju, i wojewódzki, wykorzystujący te pieniądze na przedsięwzięcia w swoim okręgu. 

Warto mieć na uwadze, że chociaż podmioty gospodarcze intensywnie korzystają z lokalnych zasobów naturalnych znajdujących się w ich sąsiedztwie, to już generowane przez nie zanieczyszczenia przemieszczają się pomiędzy województwami. Dotyczy to przede wszystkim spalin przedostających się do powietrza oraz ścieków odprowadzanych do rzek. Sprawiedliwy podział środków z opłat środowiskowych umożliwia więc prowadzenie zrównoważonych działań proekologicznych w całym kraju i skuteczną neutralizację szkód. Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania na temat poruszanych tutaj kwestii, polecamy lekturę artykułów na naszej stronie, a także zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego. 

Jesteś zainteresowany?