Pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

Operat ochrony powietrza sporządza się w celu uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów z instalacji do powietrza zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska.

Są przypadki, w których wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia, uwzględniając rodzaj i skalę działalności prowadzonej w instalacjach oraz rodzaje i ilości gazów lub pyłów wprowadzanych z instalacji do powietrza.

Rodzaje instalacji, z których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza nie wymaga pozwolenia, z uwzględnieniem skali działalności prowadzonej w instalacjach określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia z dnia 2 lipca 2010 r.

Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza wydawane jest na czas oznaczony nie dłuższy niż 10 lat, zgodnie z Ustawą Prawo ochrony środowiska.

W przypadku braku wymaganego pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza podmiot korzystający ze środowiska ponosi opłaty podwyższone o 500% za wprowadzanie do powietrza gazów lub pyłów.

Jesteś zainteresowany?