Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

Wytwórca odpadów: każdy przedsiębiorca, zakład produkcyjny, drobna firma i zakłady (tj. warsztat samochodowy, stacja obsługi samochodów, zakład rzemieślniczy, stacja paliw, itp.), zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska jest obowiązany do uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów, które powstają w związku z eksploatacją instalacji, jeżeli wytwarza powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tysięcy Mg odpadów innych niż niebezpieczne rocznie. W takiej sytuacji niezbędne jest złożenie stosownego wniosku. Musi być on przygotowany w sposób rzetelny – zgodnie z wymaganiami zapisanymi w art. 184 ust. 2, 2a i 2b wspomnianej już ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

Jak poprawnie napisać wniosek na wytwarzanie odpadów?

Dokumentację należy wykonać dokładnie, uwzględniając szereg wymaganych informacji. Przede wszystkim niezbędny jest szczegółowy opis instalacji. Oznaczenie jej głównego prowadzącego, adres obiektu, w którym jest ona użytkowana czy jej kompletna charakterystyka to elementy, jakie musi zawierać wniosek na wytwarzanie odpadów. Aby otrzymać pozwolenie w tym zakresie, trzeba także pamiętać o przygotowaniu schematu technologicznego i sklasyfikowaniu materiałów, paliw czy surowców, które będą użytkowane i jednocześnie mogą mieć wpływ na środowisko.

Sporządzenie kompletnej dokumentacji jest zatem w przypadku uzyskiwania zgody na wytwarzanie odpadów procesem złożonym i czasochłonnym. Wniosek musi też zawierać szereg informacji dodatkowych, które nie dotyczą samej instalacji. Formalności te są natomiast związane z danymi podmiotu składającego pismo o pozwolenie na wytwarzanie odpadów – wskazać należy jego NIP czy REGON, jeśli dla danej działalności został on przydzielony. Dokument powinien być również streszczony. Skrócona wersja w świetle obowiązujących przepisów ma być opisana językiem niespecjalistycznym.

Szczegółowy wykaz informacji, jakie musi zawierać wniosek na wytwarzanie odpadów dostępny jest w naszej firmie. Zachęcamy do kontaktu firmy zainteresowane współpracą w zakresie jego przygotowania.

Dokumentacja tego typu jest obszerna i wymaga sporej wiedzy, dlatego jej wykonaniem powinni zająć się profesjonaliści. Świadczymy kompleksowe usługi z tym związane – dzięki nam pozwolenia na wytwarzanie odpadów są udzielane szybko i bezproblemowo, na co wpływ ma poprawnie wypełniony wniosek. Warto przy tym wiedzieć, że taka zgoda jest terminowa. Z tego względu trzeba pamiętać o jej odnowieniu.

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów wydawane jest na czas oznaczony nie dłuższy niż 10 lat, zgodnie z ww. Ustawą Prawo Ochrony Środowiska.

Sporządzanie wniosku na wytwarzanie odpadów – dlaczego nasza firma?

PALECZNY zaprasza nowych klientów do współpracy stałej oraz doraźnej w zakresie uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów. Zadzwońcie Państwo na zieloną infolinię, pod której numerem pracownicy naszej firmy poinformują o możliwościach bieżącego wsparcia i ewentualnej współpracy w przyszłości. Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie, przeprowadzając dokładną analizę konkretnej instalacji i wypełniając wniosek rzetelnie. Wskazujemy naszym klientom, które elementy dokumentacji muszą dodatkowo dołączyć, co przekłada się na pozytywne decyzje w zakresie udzielania pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

Działamy szybko i jednocześnie dokładnie, dlatego warto z nami współpracować. Zachęcamy do kontaktu w celu ustalenia szczegółów sporządzania opisanego wniosku. Pomagamy również w sytuacji, gdy firma otrzyma decyzję odmowną. Zapewniamy wsparcie w sporządzeniu odwołania do konkretnej instytucji. Dzięki nam nawet w takich przypadkach pozwolenie na wytwarzanie odpadów zostaje wydane w stosunkowo krótkim czasie.

Jesteś zainteresowany?