Raport KOBiZE

Raport KOBiZE

Coroczny raport do bazy KOBiZE powinien być składany przez podmioty, jakich działalność obejmuje emisję gazów i pyłów do powietrza, a także te, które odpowiadają za wprowadzanie do atmosfery produktów spalania paliw silnikowych. Wielkość przedsiębiorstwa czy stopień oddziaływania na środowisko nie mają w tym zakresie znaczenia.

Sprawozdanie jest przedkładane w wersji elektronicznej. Należy je złożyć do 28 lutego za rok poprzedni. Można zdobyć gotowy wzór dokumentu, współpracując z ekspertami w tej dziedzinie – na przykład pracownikami firmy PALECZNY.

KOBiZE – co to jest?

Z praktycznego punktu widzenia, pod pojęciem Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) należy rozumieć zbiór kompetencji i zadań ukierunkowanych na zagwarantowanie stosowania przez różne organizacje szeroko rozumianych regulacji prawnych z zakresu ochrony klimatu i środowiska naturalnego. Instytucja pełni w dużej mierze funkcję kontrolną – raportowanie w określonych terminach daje pełen obraz tego, jakie substancje i w jakich ilościach są emitowane do atmosfery.

W sensie podmiotowym jest to organ administracji publicznej działający jako wyodrębniona organizacyjnie część Instytutu Ochrony Środowiska z siedzibą w Warszawie, który z kolei funkcjonuje pod nadzorem Państwowego Instytutu Badawczego. Krajowa baza KOBiZE jest miejscem, w którym należy wysyłać wszystkie raporty czy formularze.

Raporty KOBiZE – do kiedy?

Podmioty mające wpływ na środowisko, których działalność powoduje emisje pyłów, gazów cieplarnianych i innych szkodliwych substancji zobligowane są do wprowadzania tych danych do specjalnie utworzonej bazy krajowej zarządzanej przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami.

Do kiedy należy złożyć sprawozdanie? Raporty KOBiZE muszą zostać opracowane w oparciu o stosowne instrukcje i formularze w terminie do końca lutego każdego roku. Aby to zrobić, trzeba zalogować się na stronie krajowabaza.kobize.pl za pomocą loginu i hasła. Jeżeli przedsiębiorca nie ma konta, może je założyć przy użyciu profilu zaufanego lub e-dowodu. Biorąc pod uwagę, że cały proces jest dość żmudny i wymagający, lepiej nie czekać na ostatnią chwilę.

Firma PALECZNY sp. z o.o. zapewnia profesjonalną pomoc w załatwianiu wszystkich formalności. Cena za wygenerowanie raportu dotyczącego produktów bądź odpadów jest ustalana indywidualnie. Jeżeli chcieliby Państwo poznać szczegółowy cennik usług, zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

Zakres przedmiotowy raportu KOBiZE

Dane na temat ilości emitowanych substancji, które zawierają raporty KOBiZE, ustalane są na podstawie prowadzonych pomiarów bądź też danych o poziomie produkcji, zużyciu surowców, półfabrykatów, paliw i odpowiadających tym wielkościom wskaźników zanieczyszczenia. Krajowy system bilansowania, zarządzania i prognozowania emisji zawiera przede wszystkim informacje dotyczące:

 • urządzeń, których eksploatacja generuje zanieczyszczenia,
 • instalacji, źródłach i miejscach jej powstawania,
 • środkach technicznych mających na celu jej zapobieganie lub ograniczanie,
 • oddziaływaniach na środowisko systemów spalania odpadów.

Informacje zawarte w bazie są następnie analizowane przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami pod kątem prawidłowości danych. Na ich podstawie KOBiZE jest także zobligowany do opracowania własnego raportu o emitowaniu gazów cieplarnianych i innych substancji za rok poprzedni. Adresatem tego sprawozdania jest minister odpowiedzialny za kwestie klimatu.

KOBiZE – co to jest?

Zakres podmiotowy sporządzania raportów KOBiZE

Kto podlega obowiązkowi sporządzania raportów KOBiZE? Zgodnie z brzmieniem art. 3 pkt 20 ustawy Prawo ochrony środowiska, podmiotami zobligowanymi są:

 • przedsiębiorcy krajowi i zagraniczni prowadzący m.in. działalność przemysłową i wytwórczą w sektorze rolnym, ogrodniczym, leśnym, rybackim śródlądowym,
 • jednostki organizacyjne w rozumieniu Prawa przedsiębiorców,
 • osoby fizyczne eksploatujące środowisko w zakresie, w jakim korzystanie z niego wymaga uzyskania pozwolenia przez właściwe organy administracji publicznej.

Należy zadbać o to, by raport do KOBiZE był sporządzony w sposób rzetelny i skrupulatny. Właściciele przedsiębiorstw muszą mieć przy tym świadomość, że terminy koniecznie trzeba respektować i dostarczać wszystkie niezbędne sprawozdania i formularze. Dzięki temu praca instytucji przebiega sprawnie i bezproblemowo. W przypadku niewywiązania się z obowiązku złożenia sprawozdania przedsiębiorcy muszą liczyć się z koniecznością zapłacenia kary pieniężnej w kwocie do 50000 zł.

W PALECZNY sp. z o.o. pomagamy klientom w skutecznym i zgodnym z przepisami raportowaniu.  Jesteśmy specjalistami w swojej branży. Przed przystąpieniem do sporządzenia raportu KOBiZE poprosimy Państwa o dane, a następnie – po udzieleniu pełnomocnictwa – wykonamy niezbędne działania. Nasz ekspert wyśle gotowy wzór sprawozdania do akceptacji. Jeżeli komunikacja będzie przebiegać sprawnie, realizacja całej usługi nie zajmie więcej niż kilka dni.

Profesjonalne wsparcie w sporządzaniu raportów do KOBiZE

Firma PALECZNY oferuje profesjonalną pomoc podczas opracowania wzoru raportu. Sprawozdanie KOBiZE zostanie wykonane stosownie do wymogów krajowego ośrodka bilansowania i zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.

Dlaczego warto nam zaufać?

 • Zbierzemy dane i bezbłędnie wypełnimy raport.
 • Zapewnimy konsultacje z ekspertem ds. ochrony środowiska.
 • Wszelkie usługi świadczymy online.
 • Gwarantujemy krótkie terminy realizacji i konkurencyjne ceny.
 • Działamy na podstawie upoważnienia przedsiębiorcy.
 • Zapewniamy pełną poprawność formalną.
 • Wszystkie raporty KOBiZE są weryfikowane przez ekspertów.

Mamy wiele lat doświadczenia w świadczeniu wysokiej jakości usług doradczych. W PALECZNY sp. z o.o. zwracamy uwagę na to, do kiedy należy wysłać wszystkie sprawozdania i formularze, a także sprawdzamy je pod kątem ewentualnych nieścisłości i błędnych interpretacji instrukcji. Dzięki temu KOBiZE otrzyma w stosownym terminie wartościowy i zgodny ze stanem faktycznym zbiór danych do swojej bazy.
W przypadku pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji. Kontakt do naszych specjalistów znajdą Państwo poniżej.

Jesteś zainteresowany?