Sprawozdanie w zakresie F-GAZÓW i SZWO do BDS

Sprawozdanie BDS

Baza Danych Sprawozdań (BDS) dotyczy substancji zubażających warstwę ozonową (SZWO) oraz fluorowanych gazów cieplarniach (FGC). Zgodnie z Ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, do składania sprawozdań obowiązany jest każdy podmiot, który:

  • przywozi/wywozi SZWO i FGC, przywozi produkty lub urządzenia zawierające SZWO lub FGC,
  • wywozi produkty lub urządzenia zawierające SZWO lub FGC,
  • stosuje SZWO lub FGC w produkcji produktów lub urządzeń zawierających SZWO lub FGC,
  • stosuje SZWO lub FGC w instalacji, serwisowaniu lub konserwacji urządzeń zawierających SZWO lub FGC,
  • stosuje SZWO lub FGC w innych procesach,
  • prowadzi odzysk, recykling, regenerację lub niszczenie SZWO lub FGC.

Sprawozdanie składane jest w formie elektronicznej, w terminie do 28 lutego za poprzedni rok kalendarzowy.

Jesteś zainteresowany?