Utylizacja akumulatorów

Posiadacie Państwo akumulatory do utylizacji?

Trafiliście do profesjonalnej firmy, uprawnionej do odbioru odpadów niebezpiecznych – baterii i akumulatorów ołowiowych (kod 16 06 01) oraz baterii i akumulatorów niklowo-kadmowych (kod 16 06 02) i ich transportu do uprawnionego zakładu utylizacji akumulatorów.

Odbieramy:

  • akumulatory ołowiowe (Pb) oraz akumulatory niklowo-kadmowe (Ni-Cd) przeznaczone do utylizacji

Zapraszamy do współpracy – gwarantujemy wysokie ceny, szybką płatność, terminowość i wysoką jakość obsługi w odbiorze i transporcie złomu zużytych akumulatorów z terenu całej Polski, posiadamy wszystkie wymagane prawem decyzje i zezwolenia.

Wystarczy zadzwonić – zielona linia czeka na Państwa zgłoszenie. Pracownicy firmy udzielą wszelkich niezbędnych informacji i umówią termin odbioru zużytych akumulatorów, w celu ich transportu do uprawnionego zakładu utylizacji akumulatorów.

 

Jesteś zainteresowany?