29 września 2016

Raport do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE)

Kto ma obowiązek składania raportów do KOBiZE
Raport do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE)

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) prowadzi bazę, w której zbierane są dane o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji. System umożliwia uzyskanie dokładnych informacji opartych na rzeczywistych danych przekazywanych przez  firmy w ramach corocznej sprawozdawczości. Obowiązek składania raportów dotyczy wszystkich podmiotów, które podczas korzystania ze środowiska wprowadzają do powietrza gazy cieplarniane i inne substancje. Raport do KOBiZE sporządza się raz w roku, za ubiegły rok kalendarzowy, w terminie do końca lutego. Obowiązek raportowania emisji do powietrza powstał w 2011 r., natomiast sprawozdania można składać od 2010 r.

Kto ma obowiązek składania raportów do KOBiZE?

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. 2013, poz. 1107, z późn. zm.), do założenia konta w elektronicznym systemie oraz złożenia raportu do KOBiZE zobowiązany jest:

 • zakład (podmiot) posiadający instalację m.in.:
  • kotły, piece lub inne urządzenia stacjonarne wytwarzające ciepło na potrzeby własne zakładu (np. ogrzewanie budynków biurowych, hal produkcyjnych, ciepła woda użytkowa) lub energię elektryczną na potrzeby technologiczne zakładu,
  • biogazownie spalające gaz składowiskowy, produkujące energię elektryczną lub ciepło na potrzeby własne zakładu lub dla odbiorców zewnętrznych,
  • agregat prądotwórczy,
  • stanowisko spawalnicze,
  • kabinę lakierniczą,
  • nagrzewnicę,
  • klimatyzatory.
 • zakład (podmiot) posiadający m.in.:
  • samochody osobowe,
  • samochody ciężarowe,
  • wózki widłowe,
  • urządzenia napędzane silnikami spalinowymi.

Jak określić wielkość emisji do powietrza?

Wielkość emisji ustala się na podstawie:

 • prowadzonych przez firmę pomiarów emisyjnych,
 • ilości zużycia paliw lub surowców,
 • charakterystyki surowców i paliw towarzyszących emisjom,
 • na podstawie wielkości produkcji.

Dane wykazywane w sprawozdaniu z naliczonych opłat za korzystanie ze środowiska powinny być spójne z danymi wprowadzanymi do krajowej bazy KOBiZE.

 

Emisja CO2

Co grozi firmie, która nie złożyła rocznego raportu do KOBiZE?

Ustawa o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji
(Dz. U. 2013, poz. 1107, z późn. zm.), nie przewiduje kar za niezłożenie raportu lub złożenie raportu w formie niepełnej. Nie powinno się tego obowiązku ignorować. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, podczas kontroli może żądać przedstawienia złożonego raportu do KOBiZE, a w razie jego braku, w zarządzeniach pokontrolnych nałożyć obowiązek uzupełnienia takiego raportu. Natomiast niewypełnienie zobowiązań pokontrolnych w określonym terminie skutkuje nałożeniem mandatu karnego w wysokości do 500 złotych.

Nie masz jeszcze KOBiZE?

Firma PALECZNY oferuje m.in. współpracę w zakresie składania i wypełniania rocznych raportów do Krajowej bazy KOBiZE, oraz prowadzi kompleksowe doradztwo w zakresie ochrony środowiska.

gwiazdka- 1 gwiazdka- 2 gwiazdka- 3 gwiazdka- 4 gwiazdka- 5

Średnia ocena: 4.8/5.0
Na podstawie: 9 opinii

Skontaktuj się z nami