12 września 2018

Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO)

Rejestr BDO
Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO)

Zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 701) z dniem 24 stycznia 2018 roku wszedł w życie obowiązek wpisu do elektronicznej bazy danych o odpadach (BDO).

Baza danych o odpadach ma na celu uszczelnić system gospodarowania odpadami i pomóc w walce z szarą strefą. Ma być też dodatkowym narzędziem kontrolującym podmioty wprowadzające na rynek produkty i produkty w opakowaniach oraz tych, którzy działają na rynku odpadowym. Wpis do rejestru jest obowiązkowy od 24 stycznia tego roku, a termin składania wniosków zgodnie z Ustawą o odpadach upłynął 24 lipca 2018 r.

1. PRZEBIEG WPISU DO REJESTRU:

Przedsiębiorca posiadający decyzje m. in. na zbieranie, przetwarzanie bądź wytwarzanie odpadów może zostać wpisany do bazy poprzez Urząd Marszałkowski (tzw. wpis z urzędu). Po uzyskaniu takiego wpisu należy dodatkowo złożyć wniosek aktualizacyjny zawierający szczegółowe informacje dotyczące zakresu działalności danego przedsiębiorstwa.

Do bazy BDO można zostać wpisanym również na wniosek. Formularz rejestrowy składa się do odpowiedniego Urzędu Marszałkowskiego ze względu na siedzibę firmy, uwzględniając w nim wszystkie oddziały firmy, spełniające warunki wpisu do bazy BDO.

Każdemu podmiotowi zarejestrowanemu w BDO zostaje nadany indywidualny numer rejestrowy składający się z 9 cyfr arabskich. Numer ten należy umieszczać na dokumentach związanych z prowadzoną działalnością, m. in. na: fakturach VAT, paragonach i umowach kupna-sprzedaży, kartach przekazania odpadów, a także na kartach ewidencji odpadów.

 

gwiazdka- 1 gwiazdka- 2 gwiazdka- 3 gwiazdka- 4 gwiazdka- 5

Średnia ocena: 4.8/5.0
Na podstawie: 8 opinii

Skontaktuj się z nami