01 lutego 2023

Sprawozdania dotyczące substancji zubożających warstwę ozonową (SZWO) lub fluorowanych gazów cieplarnianych (FGC) za rok 2022

Substancje zubożające warstwę ozonową, fot. studio23/Shutterstock

Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2065), do dnia 28 lutego za rok poprzedni, poprzez system Baza Danych Sprawozdań (BDS) należy złożyć sprawozdanie dotyczące SZWO i FGC w postaci elektronicznej.

Do złożenia sprawozdania obowiązany jest każdy podmiot, który m.in.:
• przywozi substancje zubożające warstwę ozonową (SZWO) lub fluorowane gazy cieplarniane (FGC) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
• wywozi SZWO i FGC z terytorium Rzeczypospolitej;
• stosuje SZWO lub FGC w produkcji, instalacji, serwisowaniu lub konserwacji urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej, ruchomych urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej, gaśnic lub systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych, a także w innych procesach;
• prowadzące odzysk, recykling, regenerację lub zniszczenie SZWO lub FGC;
• przywozi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produkty, stacjonarne lub ruchome urządzenia, stacjonarne lub ruchome systemy ochrony przeciwpożarowej, gaśnice lub systemy klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych, zawierające SZWO lub FGC, oraz dokonujące wywozu takich produktów, urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej lub gaśnic, a także systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ustawodawca przewidział kary pieniężne w wysokości:
• od 600 zł do 4 500 zł za nieprawidłowości określone w art. 47;
• od 4 000 zł do 15 000 zł za nieprawidłowości określone w art. 48;
• od 6 000 zł do 45 000 zł za nieprawidłowości określone w art. 49.

Uprzejmie prosimy przedstawicieli firm, z którymi obecnie współpracujemy o terminowe przesyłanie danych, w celu złożenia sprawozdania substancji zubożających warstwę ozonową (SZWO) lub fluorowanych gazów cieplarnianych (FGC).

Nowe firmy zainteresowane nawiązaniem współpracy w ww. zakresie prosimy o kontakt z Działem Ochrony Środowiska firmy PALECZNY.

 

Dane kontaktowe:
tel. 0-22 424-10-10,
tel. kom.: 0-609-140-140.
e-mail:info@paleczny.pl

gwiazdka- 1 gwiazdka- 2 gwiazdka- 3 gwiazdka- 4 gwiazdka- 5

Średnia ocena: 4.3/5.0
Na podstawie: 7 opinii