29 stycznia 2024

Sprawozdania dotyczące substancji zubożających warstwę ozonową (SZWO) lub fluorowanych gazów cieplarnianych (FGC) za rok 2023

Sprawozdania dotyczące substancji zubożających warstwę ozonową (SZWO) lub fluorowanych gazów cieplarnianych (FGC) za rok 2023

Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2065), do dnia 28 lutego za rok poprzedni, poprzez system Baza Danych Sprawozdań (BDS) należy złożyć sprawozdanie dotyczące SZWO i FGC w postaci elektronicznej.

Do złożenia sprawozdania obowiązany jest każdy podmiot, który m.in.:

  • przywozi substancje zubożające warstwę ozonową (SZWO) lub fluorowane gazy cieplarniane (FGC) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • wywozi SZWO i FGC z terytorium Rzeczypospolitej;
  • stosuje SZWO lub FGC w produkcji, instalacji, serwisowaniu lub konserwacji urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej, ruchomych urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej, gaśnic lub systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych, a także w innych procesach;
  • prowadzące odzysk, recykling, regenerację lub zniszczenie SZWO lub FGC;
  • przywozi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produkty, stacjonarne lub ruchome urządzenia, stacjonarne lub ruchome systemy ochrony przeciwpożarowej, gaśnice lub systemy klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych, zawierające SZWO lub FGC, oraz dokonujące wywozu takich produktów, urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej lub gaśnic, a także systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ustawodawca przewidział kary pieniężne w wysokości:

  • od 600 zł do 4 500 zł za nieprawidłowości określone w art. 47;
  • od 4 000 zł do 15 000 zł za nieprawidłowości określone w art. 48;
  • od 6 000 zł do 45 000 zł za nieprawidłowości określone w art. 49.

Uprzejmie prosimy przedstawicieli firm, z którymi obecnie współpracujemy o terminowe przesyłanie danych, w celu złożenia sprawozdania substancji zubożających warstwę ozonową (SZWO) lub fluorowanych gazów cieplarnianych (FGC).

Nowe firmy zainteresowane nawiązaniem współpracy w ww. zakresie prosimy o kontakt z Działem Ochrony Środowiska firmy PALECZNY.

Dane kontaktowe:
tel.: 609-140-140, 782-140-140,
e-mail: info@paleczny.pl

gwiazdka- 1 gwiazdka- 2 gwiazdka- 3 gwiazdka- 4 gwiazdka- 5

Średnia ocena: 4.5/5.0
Na podstawie: 2 opinii