Aktualności

16.01.18Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) – Raporty w Krajowej Bazie za 2017 rok

Zgodnie z art. 7 Ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji z dnia 17 lipca 2009 r. (Dz.U. 2017, poz. 286), każdy podmiot korzystający ze środowiska, który wprowadza substancje gazowe i pyłowe do powietrza - jest zobowiązany do przedłożenia drogą elektroniczną w Krajowej Bazie KOBiZE rocznego raportu o wielkości emisji wprowadzonej w roku poprzednim - w terminie do 28 lutego 2018 roku.
» czytaj więcej

02.01.18Zbliża się okres sprawozdawczy w zakresie ochrony środowiska za rok 2017

Kończy się rok 2017, a wraz z nim w pierwszym kwartale 2018 roku, każdy przedsiębiorca ma do wypełnienia szereg obowiązków w zakresie ochrony środowiska.» czytaj więcej

26.09.17Prawo wodne - zgoda wodnoprawna

23 sierpnia 2017 r. ogłoszona została ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo Wodne. Ustawa wprowadza następujące formy podstawowych zgód administracyjnych opisanych jako zgody wodnoprawne: » czytaj więcej