Aktualności

04.07.16Sprawdź czy podlegasz pod obowiązek uzyskania pozwolenia/zgłoszenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

Drogi przedsiębiorco, jeśli emitujesz do atmosfery gazy i pyły sprawdź w kilku krokach, czy nie potrzebujesz na to odpowiednich pozwoleń na ich emisję. » czytaj więcej

24.05.16Obowiązki warsztatu samochodowego z myjnią w świetle prawa wodnego

Każdy właściciel serwisu samochodowego, niezależnie od skali prowadzonej działalności, powinien zadbać o to, aby jego obiekt spełniał wszelkie wymogi związane z ochroną środowiska. W niniejszym artykule odniesiemy się do wymogów jakim podlega warsztat samochodowy w kontekście Ustawy z dnia  18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2015 poz. 469, z póź. zm.).» czytaj więcej

26.04.16Obowiązki zbierającego zużyty sprzęt – ustawa o ZSEiE

Na podstawie powtarzających się pytań przedsiębiorców kierowanych do firmy PALECZNY, postaramy się przeprowadzić czytelników przez zawiłość przepisów, wymagań, kar i zamknąć w pigułce najważniejsze obowiązki każdego z uczestników systemu. W niniejszym artykule przybliżamy obowiązki ciążące na zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.» czytaj więcej