Aktualności

11.01.16Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) – Raporty w Krajowej Bazie za 2015 rok

Zgodnie z art. 7 Ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji z dnia 17 lipca 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. nr 130, poz. 1070, z późn. zm.), każdy podmiot korzystający ze środowiska, który wprowadza substancje gazowe i pyłowe do powietrza - jest zobowiązany do przedłożenia drogą elektroniczną w Krajowej Bazie KOBiZE rocznego raportu o wielkości emisji wprowadzonej w roku poprzednim, w tym przypadku w 2015 roku do powietrza - w terminie do 28 lutego 2016 roku. » czytaj więcej

21.12.1523 stycznia 2016 roku kończy się ważność decyzji na zbieranie, odzysk (...) wydanych przed 23 stycznia

Dnia 23 stycznia 2016 roku kończy się termin ważności decyzji na zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów wydanych na podstawie starej ustawy o odpadach.» czytaj więcej

08.12.15Zbliża się okres sprawozdawczy w zakresie ochrony środowiska

Kończy się rok 2015, a wraz z nim w pierwszym kwartale 2016 roku, każdy przedsiębiorca ma do wypełnienia szereg obowiązków w zakresie ochrony środowiska. W zależności od profilu działalności, należ wykonać sprawozdania za poprzedni rok kalendarzowy.» czytaj więcej