Aktualności

19.12.16Zbliża się okres sprawozdawczy w zakresie ochrony środowiska za rok 2016

Kończy się rok 2016, a wraz z nim w pierwszym kwartale 2017 roku, każdy przedsiębiorca ma do wypełnienia szereg obowiązków w zakresie ochrony środowiska.» czytaj więcej

07.11.16Kontrola Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska (WIOŚ) w serwisie samochodowym w zakresie gospodarki odpadami praktyczne porady

Miejsce i sposób gospodarowania odpadami, najważniejsze zasady gospodarowania odpadami w serwisie samochodowym itp. aspekty z wiązane z kontrolą Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.
» czytaj więcej

29.09.16Raport do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE)

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) prowadzi bazę, w której zbierane są dane o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji. System umożliwia uzyskanie dokładnych informacji opartych na rzeczywistych danych przekazywanych przez  firmy w ramach corocznej sprawozdawczości. Obowiązek składania raportów dotyczy wszystkich podmiotów, które podczas korzystania ze środowiska wprowadzają do powietrza gazy cieplarniane i inne substancje. Raport do KOBiZE sporządza się raz w roku, za ubiegły rok kalendarzowy, w terminie do końca lutego. Obowiązek raportowania emisji do powietrza powstał w 2011 r., natomiast sprawozdania można składać od 2010 r.» czytaj więcej