Aktualności

24.02.15Opłaty za korzystanie ze środowiska za 2014 rok

W terminie do 31 marca 2015 roku przedsiębiorca ma obowiązek rozliczyć się z urzędem marszałkowskim za korzystanie ze środowiska w roku poprzednim – sporządzając i  przedkładając marszałkowi województwa (na terenie którego korzystał ze środowiska) sprawozdanie z zakresu korzystania ze środowiska, czyli „wykazu zawierającego zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat” za poprzedni rok.
» czytaj więcej

06.02.15Zbiorcze zestawienia o ilości zebranych lub wytworzonych odpadach w 2014 roku

W terminie do  15 marca 2014 roku przedsiębiorstwo powinno złożyć sprawozdanie -  zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości zebranych, unieszkodliwionych, wytworzonych odpadach za poprzedni rok kalendarzowy.
» czytaj więcej

23.01.15Wydłużono termin do 23 stycznia 2016 roku na aktualizację starych decyzji

Z ostatniej chwili... Wydłużono termin do 23 stycznia 2016 roku na aktualizację starych decyzji na zbieranie, odzysk i przetwarzanie odpadów» czytaj więcej