Aktualności

13.01.15Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) – Raporty w Krajowej Bazie za 2014 rok

Zgodnie z art. 7 Ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji z dnia 17 lipca 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. nr 130, poz. 1070, z późn. zm.), podmiot korzystający ze środowiska jest zobowiązany do przedłożenia drogą elektroniczną w Krajowej Bazie KOBiZE rocznego raportu o wielkości emisji wprowadzonej w 2014 roku do powietrza w terminie do 28 lutego 2015 roku. » czytaj więcej

15.12.14Od 23 stycznia 2015 roku stare decyzje na zbieranie, odzysk i przetwarzanie odpadów tracą ważność!

Przewidziano dwuletni okres przejściowy, w czasie którego firmy prowadzące działalność związaną z gospodarką odpadami, zostały zobligowane do uzyskania nowych decyzji. Dwuletni okres tj. od 23 stycznia 2013 r. – do 23 stycznia 2015 r., zdaniem Ministerstwa Środowiska jest wystarczający na dostosowanie się do wymagań i nie przewiduje się jego wydłużenia. » czytaj więcej

03.01.14Zbiorcze zestawienia o ilości zebranych lub wytworzonych odpadach za rok 2013

Zbliża się termin składania zestawienia o ilości zebranych lub wytworzonych odpadów za rok 2013. Sprawozdanie należy złożyć do 15 marca 2014.» czytaj więcej