Aktualności

24.05.16Obowiązki warsztatu samochodowego z myjnią w świetle prawa wodnego

Każdy właściciel serwisu samochodowego, niezależnie od skali prowadzonej działalności, powinien zadbać o to, aby jego obiekt spełniał wszelkie wymogi związane z ochroną środowiska. W niniejszym artykule odniesiemy się do wymogów jakim podlega warsztat samochodowy w kontekście Ustawy z dnia  18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2015 poz. 469, z póź. zm.).» czytaj więcej

26.04.16Obowiązki zbierającego zużyty sprzęt – ustawa o ZSEiE

Na podstawie powtarzających się pytań przedsiębiorców kierowanych do firmy PALECZNY, postaramy się przeprowadzić czytelników przez zawiłość przepisów, wymagań, kar i zamknąć w pigułce najważniejsze obowiązki każdego z uczestników systemu. W niniejszym artykule przybliżamy obowiązki ciążące na zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.» czytaj więcej

08.02.16Zbiorcze zestawienia o ilości zebranych lub wytworzonych odpadach w 2015 roku

W terminie do  15 marca 2016 roku przedsiębiorstwo powinno złożyć sprawozdanie -  zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości zebranych, unieszkodliwionych, wytworzonych odpadach za poprzedni rok kalendarzowy. » czytaj więcej