Aktualności

26.01.16Opłaty za korzystanie ze środowiska za 2015 rok

Zgodnie z art. 285, 287 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2001 r., nr 62. poz. 627, z późn. zm.) podmioty korzystające ze środowiska naliczają opłaty według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce.» czytaj więcej

11.01.16Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) – Raporty w Krajowej Bazie za 2015 rok

Zgodnie z art. 7 Ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji z dnia 17 lipca 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. nr 130, poz. 1070, z późn. zm.), każdy podmiot korzystający ze środowiska, który wprowadza substancje gazowe i pyłowe do powietrza - jest zobowiązany do przedłożenia drogą elektroniczną w Krajowej Bazie KOBiZE rocznego raportu o wielkości emisji wprowadzonej w roku poprzednim, w tym przypadku w 2015 roku do powietrza - w terminie do 28 lutego 2016 roku. » czytaj więcej

21.12.1523 stycznia 2016 roku kończy się ważność decyzji na zbieranie, odzysk (...) wydanych przed 23 stycznia

Dnia 23 stycznia 2016 roku kończy się termin ważności decyzji na zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów wydanych na podstawie starej ustawy o odpadach.» czytaj więcej