Aktualności

15.12.14Od 23 stycznia 2015 roku stare decyzje na zbieranie, odzysk i przetwarzanie odpadów tracą ważność!

Przewidziano dwuletni okres przejściowy, w czasie którego firmy prowadzące działalność związaną z gospodarką odpadami, zostały zobligowane do uzyskania nowych decyzji. Dwuletni okres tj. od 23 stycznia 2013 r. – do 23 stycznia 2015 r., zdaniem Ministerstwa Środowiska jest wystarczający na dostosowanie się do wymagań i nie przewiduje się jego wydłużenia. » czytaj więcej

03.01.14Zbiorcze zestawienia o ilości zebranych lub wytworzonych odpadach za rok 2013

Zbliża się termin składania zestawienia o ilości zebranych lub wytworzonych odpadów za rok 2013. Sprawozdanie należy złożyć do 15 marca 2014.» czytaj więcej

02.01.14Opłaty za korzystanie ze środowiska za rok 2013

Z dniem 1 stycznia 2013 r. w wyniku wprowadzenia zmian do Ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2001 r., poz. 627) nastąpiła zmiana sposobu naliczania opłat za korzystanie ze środowiska z półrocznego na roczny. » czytaj więcej