Aktualności

03.01.14Zbiorcze zestawienia o ilości zebranych lub wytworzonych odpadach za rok 2013

Zbliża się termin składania zestawienia o ilości zebranych lub wytworzonych odpadów za rok 2013. Sprawozdanie należy złożyć do 15 marca 2014.» czytaj więcej

02.01.14Opłaty za korzystanie ze środowiska za rok 2013

Z dniem 1 stycznia 2013 r. w wyniku wprowadzenia zmian do Ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2001 r., poz. 627) nastąpiła zmiana sposobu naliczania opłat za korzystanie ze środowiska z półrocznego na roczny. » czytaj więcej