Aktualności

12.09.18Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO)

Zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 701) z dniem 24 stycznia 2018 roku wszedł w życie obowiązek wpisu do elektronicznej bazy danych o odpadach (BDO).» czytaj więcej

26.02.18Opłaty za korzystanie ze środowiska za 2017 rok

Zgodnie z art. 285, 287 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. 2017 poz. 519 z późn. zm.) podmioty korzystające ze środowiska naliczają opłaty według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce.» czytaj więcej

13.02.18Zbiorcze zestawienia o ilości zebranych lub wytworzonych odpadach w 2017 roku

W terminie do  15 marca 2018 roku przedsiębiorstwo powinno złożyć sprawozdanie -  zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości zebranych, unieszkodliwionych, wytworzonych odpadach za poprzedni rok kalendarzowy.
» czytaj więcej