Aktualności

03.01.20Zbliża się okres sprawozdawczy w zakresie ochrony środowiska za rok 2019

Skończył się rok 2019, a w związku z tym w pierwszym kwartale 2020 roku, każdy przedsiębiorca ma do wypełnienia szereg obowiązków w zakresie ochrony środowiska. W zależności od profilu działalności, należy wykonać sprawozdania za poprzedni rok kalendarzowy» czytaj więcej

25.02.19Opłaty za korzystanie ze środowiska za 2018 rok

Zgodnie z art. 285, 287 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. 2018, poz. 799 z późn. zm.) podmioty korzystające ze środowiska naliczają opłaty według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce.» czytaj więcej

11.02.19Zbiorcze zestawienia o ilości zebranych lub wytworzonych odpadach w 2018 roku

W terminie do 15 marca 2019 roku przedsiębiorstwo powinno złożyć sprawozdanie -  zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości zebranych, unieszkodliwionych, wytworzonych odpadach za poprzedni rok kalendarzowy. » czytaj więcej