Aktualności

26.09.17Prawo wodne - zgoda wodnoprawna

23 sierpnia 2017 r. ogłoszona została ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo Wodne. Ustawa wprowadza następujące formy podstawowych zgód administracyjnych opisanych jako zgody wodnoprawne: » czytaj więcej

18.09.17Baza Danych Sprawozdań o SZWO i F-gazach

Zgodnie z Ustawą o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych została utworzona Baza Danych Sprawozdań (BDS) o Substancjach Zubażających Warstwę Ozonową
i Fluorowanych Gazach Cieplarnianych. Poprzez system BDS składa się sprawozdanie dotyczące SZWO i F-gazów w postaci elektronicznej do Instytutu Chemii Przemysłowej w Warszawie. Termin złożenia sprawozdania jest do 28 lutego za rok poprzedni.» czytaj więcej

12.09.17Decyzje administracyjne wynikające z przepisów prawnych z zakresu ochrony środowiska

Prawo w zakresie ochrony środowiska w Polsce jest stosunkowo młodą dziedziną prawa, która jest ciągle doskonalona. Coraz większa ilość przepisów w zakresie ochrony środowiska określa coraz szerszy zakres obowiązków środowiskowych dla przedsiębiorców. Każdy przedsiębiorca jest zobowiązany do wykonywania licznych obowiązków w zakresie ochrony środowiska, które wynikają nie tylko z przepisów prawa» czytaj więcej