Aktualności

01.06.17Stacja demontażu pojazdów – krok po kroku

Podstawową i najważniejszą rzeczą jest wybór odpowiedniej lokalizacji pod stację demontażu pojazdów. Ze względu na fakt, że stacja demontażu pojazdów zalicza się do działalności uciążliwych, można ją lokalizować wyłącznie na działce określonej w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) jako teren przemysłowy lub usługowo-przemysłowy.

» czytaj więcej

27.02.17Opłaty za korzystanie ze środowiska za 2016 rok

Zgodnie z art. 285, 287 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. 2016 poz. 672 z późn. zm.) podmioty korzystające ze środowiska naliczają opłaty według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce» czytaj więcej

13.02.17Zbiorcze zestawienia o ilości zebranych lub wytworzonych odpadach w 2016 roku

W terminie do  15 marca 2017 roku przedsiębiorstwo powinno złożyć sprawozdanie -  zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości zebranych, unieszkodliwionych, wytworzonych odpadach za poprzedni rok kalendarzowy. » czytaj więcej