Aktualności

07.11.16Kontrola Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska (WIOŚ) w serwisie samochodowym w zakresie gospodarki odpadami praktyczne porady

Miejsce i sposób gospodarowania odpadami, najważniejsze zasady gospodarowania odpadami w serwisie samochodowym itp. aspekty z wiązane z kontrolą Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.
» czytaj więcej

29.09.16Raport do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE)

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) prowadzi bazę, w której zbierane są dane o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji. System umożliwia uzyskanie dokładnych informacji opartych na rzeczywistych danych przekazywanych przez  firmy w ramach corocznej sprawozdawczości. Obowiązek składania raportów dotyczy wszystkich podmiotów, które podczas korzystania ze środowiska wprowadzają do powietrza gazy cieplarniane i inne substancje. Raport do KOBiZE sporządza się raz w roku, za ubiegły rok kalendarzowy, w terminie do końca lutego. Obowiązek raportowania emisji do powietrza powstał w 2011 r., natomiast sprawozdania można składać od 2010 r.» czytaj więcej

25.08.16Obowiązki przetwarzającego zużyty sprzęt – ustawa o ZSEiE

W artykule, będącym kontynuacją analizy obowiązków ciążących na uczestnikach systemu gospodarowania odpadami Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego, określonego w ustawie z 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (ZSEiE) (Dz.U. 2015 poz. 1688), przybliżymy obowiązki ciążące na przetwarzającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny przetwarzającym» czytaj więcej