Aktualności

16.01.17Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) – Raporty w Krajowej Bazie za 2016 rok

Zgodnie z art. 7 Ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji z dnia 17 lipca 2009 r. (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 2273), każdy podmiot korzystający ze środowiska, który wprowadza substancje gazowe i pyłowe do powietrza - jest zobowiązany do przedłożenia drogą elektroniczną w Krajowej Bazie KOBiZE rocznego raportu o wielkości emisji wprowadzonej w roku poprzednim - w terminie do 28 lutego 2017 roku. » czytaj więcej

19.12.16Zbliża się okres sprawozdawczy w zakresie ochrony środowiska za rok 2016

Kończy się rok 2016, a wraz z nim w pierwszym kwartale 2017 roku, każdy przedsiębiorca ma do wypełnienia szereg obowiązków w zakresie ochrony środowiska.» czytaj więcej

07.11.16Kontrola Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska (WIOŚ) w serwisie samochodowym w zakresie gospodarki odpadami praktyczne porady

Miejsce i sposób gospodarowania odpadami, najważniejsze zasady gospodarowania odpadami w serwisie samochodowym itp. aspekty z wiązane z kontrolą Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.
» czytaj więcej