Aktualności

02.08.16Obowiązki serwisów blacharsko-lakierniczych w zakresie gospodarki odpadami

W Polsce coraz większy nacisk kładziony jest na przestrzeganie przepisów związanych z ochroną środowiska, które mają szczególne znaczenie w warsztatach mechanicznych oraz serwisach blacharsko-lakierniczych. Wynika to z faktu, iż tego typu działalność, generuje powstawanie dużej ilości odpadów niebezpiecznych oraz emisji zanieczyszczeń do powietrza. » czytaj więcej

04.07.16Sprawdź czy podlegasz pod obowiązek uzyskania pozwolenia/zgłoszenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

Drogi przedsiębiorco, jeśli emitujesz do atmosfery gazy i pyły sprawdź w kilku krokach, czy nie potrzebujesz na to odpowiednich pozwoleń na ich emisję. » czytaj więcej

24.05.16Obowiązki warsztatu samochodowego z myjnią w świetle prawa wodnego

Każdy właściciel serwisu samochodowego, niezależnie od skali prowadzonej działalności, powinien zadbać o to, aby jego obiekt spełniał wszelkie wymogi związane z ochroną środowiska. W niniejszym artykule odniesiemy się do wymogów jakim podlega warsztat samochodowy w kontekście Ustawy z dnia  18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2015 poz. 469, z póź. zm.).» czytaj więcej