Aktualności

06.02.15Zbiorcze zestawienia o ilości zebranych lub wytworzonych odpadach w 2014 roku

W terminie do  15 marca 2014 roku przedsiębiorstwo powinno złożyć sprawozdanie -  zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości zebranych, unieszkodliwionych, wytworzonych odpadach za poprzedni rok kalendarzowy.
» czytaj więcej

23.01.15Wydłużono termin do 23 stycznia 2016 roku na aktualizację starych decyzji

Z ostatniej chwili... Wydłużono termin do 23 stycznia 2016 roku na aktualizację starych decyzji na zbieranie, odzysk i przetwarzanie odpadów» czytaj więcej

13.01.15Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) – Raporty w Krajowej Bazie za 2014 rok

Zgodnie z art. 7 Ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji z dnia 17 lipca 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. nr 130, poz. 1070, z późn. zm.), podmiot korzystający ze środowiska jest zobowiązany do przedłożenia drogą elektroniczną w Krajowej Bazie KOBiZE rocznego raportu o wielkości emisji wprowadzonej w 2014 roku do powietrza w terminie do 28 lutego 2015 roku. » czytaj więcej