05 lutego 2024

Zbiorcze zestawienia o ilości zebranych lub wytworzonych odpadach w 2023 roku

Pojemniki na zebrane lub wytworzone odpady

W terminie do dnia 15 marca 2024 roku przedsiębiorstwo powinno złożyć sprawozdanie –  zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości zebranych, przetworzonych, wytworzonych odpadach za poprzedni rok kalendarzowy.

Zbiorcze zestawienie powinno być sporządzane za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów.

Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów oraz składania zbiorczych zestawień o ilości zebranych, wytworzonych odpadów został określony w Ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.).

Nieprzestrzeganie powyższych obowiązków podlega administracyjnej karze pieniężnej.

Uprzejmie prosimy przedstawicieli firm, z którymi obecnie współpracujemy o terminowe przesyłanie danych w celu wykonania zbiorczego zestawienia odpadów.

Nowe firmy zainteresowane nawiązaniem współpracy w ww. zakresie prosimy o kontakt z Działem Ochrony Środowiska firmy PALECZNY.

Dane kontaktowe:
tel.: 609-140-140, 782-140-140,
e-mail: info@paleczny.pl

gwiazdka- 1 gwiazdka- 2 gwiazdka- 3 gwiazdka- 4 gwiazdka- 5

Średnia ocena: 4.8/5.0
Na podstawie: 8 opinii