03 stycznia 2020

Zbliża się okres sprawozdawczy w zakresie ochrony środowiska za rok 2019

Okres sprawozdawczy ochrona środowiska 2019
Zbliża się okres sprawozdawczy w zakresie ochrony środowiska za rok 2019

Skończył się rok 2019, a w związku z tym w pierwszym kwartale 2020 roku, każdy przedsiębiorca ma do wypełnienia szereg obowiązków w zakresie ochrony środowiska. W zależności od profilu działalności, należy wykonać sprawozdania za poprzedni rok kalendarzowy, zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.).

gwiazdka- 1 gwiazdka- 2 gwiazdka- 3 gwiazdka- 4 gwiazdka- 5

Średnia ocena: 4.7/5.0
Na podstawie: 10 opinii

Profesjonalną firmą w zakresie wykonywania sprawozdawczości w ochronie środowiska oraz prowadzenia doradztwa jest PALECZNY, dane kontaktowe:

tel.: 0-22 497-97-97,
fax: 0-22 497-77-77,
telefon komórkowy: 0-609-140-140,
e-mail: ochrona-srodowiska@paleczny.pl
Skontaktuj się z nami