04 stycznia 2023

Zbliża się okres sprawozdawczy w zakresie ochrony środowiska za rok 2022

Okres sprawozdawczy z ochrony środowiska za 2022 rok

Kończy się rok 2022, a wraz z nim w pierwszym kwartale 2023 roku, każdy przedsiębiorca ma do wypełnienia szereg obowiązków w zakresie ochrony środowiska. W zależności od profilu działalności, należ wykonać sprawozdania za poprzedni rok kalendarzowy, zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, 1260, 1504, 1576, 1747, 2088, 2127, 2375) oraz Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699, 1250, 1726, 2127).

Profesjonalną firmą w zakresie wykonywania sprawozdawczości w ochronie środowiska oraz prowadzenia doradztwa jest PALECZNY, dane kontaktowe:

tel.: 0-22 424-10-10,
telefon komórkowy: 0-609-140-140,
e-mail: info@paleczny.pl

gwiazdka- 1 gwiazdka- 2 gwiazdka- 3 gwiazdka- 4 gwiazdka- 5

Średnia ocena: 4.4/5.0
Na podstawie: 6 opinii